Tavoitteet ja näkymät

Outokummun taloudelliset tavoitteet on asetettu vuoden 2022 loppuun. Yhtiö päivittää seuraavan neljänneksen näkymät aina osavuosikatsauksen yhteydessä.  

Taloudelliset tavoitteet

Outokummun strategian ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2021–2022 aikana Outokummun ensisijaisena tavoitteena on pienentää yhtiön riskisyyttä parantamalla katteita, hallitsemalla kassavirtaa sekä vähentämällä velkaantuneisuutta. Kun Outokumpu kertoi uudesta strategiasta marraskuussa 2020, taloudellisiksi tavoitteiksi asetettiin vuoden 2022 loppuun mennessä parantaa käyttökatetasoa 200 milj. eurolla sekä laskea nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle kolmen.

Outokumpu on edennyt vahvasti strategian toteutuksessa. Yhtiö on sitoutunut yhtiön riskisyyden pienentämiseen vuoden 2022 loppuun mennessä ja kertoi marraskuussa 2021 päättäneensä nostaa käyttökatetason parannustavoitetta alkuperäisestä 200 milj. eurosta 250 milj. euroon. Velan vähentäminen jatkuu myös strategian ensimmäisen vaiheen ajan yli alun perin ilmoitetun tavoitteen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi strategia keskittyy tiukkaan kustannusten ja pääoman hallintaan, vahvaan asiakasyhteistyöhön sekä tehokkaaseen, madallettuun organisaatioon.

Osana strategian toteutusta Outokumpu kasvattaa raaka-ainetehokkuuttaan ja operatiivisia kustannussäästöjään ja rajoittaa vuosittaiset käyttöomaisuusinvestointinsa 180 milj. euroon vuosien 2021 ja 2022 ajaksi kunnossapidon optimoinnilla ja tiukalla omaisuuden hallinnalla.
 

Näkymät vuoden 2022 toiselle neljännekselle

  • Konsernin ruostumattoman terästen toimitusten arvioidaan pysyvän toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä.
  • Ferrokromin Euroopan sopimushinta nousi entisestään, ja se asetettiin toiselle neljännekselle 2,16 Yhdysvaltain dollariin naulalta.
  • Nykyisten raaka-ainehintojen arvioidaan toisella neljänneksellä johtavan merkittäviin raaka-aineisiin liittyviin varasto- ja metallijohdannaisvoittoihin.
  • Ukrainan sodan ja siihen liittyvien Venäjän vastaisten pakotteiden aiheuttamat epävarmuudet toimitusketjussa ovat yhä riski toisella neljänneksellä.
  • Vuoden 2022 toisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan korkeampi kuin ensimmäisellä neljänneksellä.
     

Outokumpu päivitti osinkopolitiikkansa

Outokumpu Oyj:n hallitus on päättänyt 16.6.2022 uudesta osinkopolitiikasta.

Uuden osinkopolitiikan mukaisesti Outokumpu pyrkii maksamaan tasaista, kasvavaa osinkoa vuosittain.

Osingonjakopolitiikka ja maksetut osingot

 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Outokumpu keskittyy edelleen hallitsemaan altistumistaan riskeille, jotka tuovat epävarmuutta liiketoiminnalle ja tuotannolle ja joihin kuuluvat muun muassa: koronaviruspandemian vaikutukset; viimeaikainen energian hintojen nousu; kyberturvallisuus ja tietotekniikka; riski liiketoiminnan keskeytymiseen Outokummun tuotannon ja jakelun toimipaikoissa esimerkiksi maailmanlaajuisten toimitusketjujen tiukassa nykytilanteessa, mukaan lukien varaosien saatavuus ja logistiikan haasteet; riippuvuudet tietyistä kriittisistä toimittajista; kriittisten raaka-aineiden ja tarvikkeiden yleinen hinnoittelu ja saatavuus; asiakas-saatavien luottotappioiden realisoituminen; maksuvalmius- ja uudelleenrahoitusriskit; muutokset ferrokromin, nikkelin, sähköenergian ja hiilidioksidipäästöoikeuksien hinnoissa;  
euroon, Yhdysvaltain dollariin, Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan vaikuttavat valuuttakurssimuutokset; negatiiviset vaikutukset etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden varojen ja velvoitteiden määriin; Outokumpuun sovellettavien korkomarginaalien riskit; osakeomistuksien arvoon liittyvät riskit esimerkiksi investointiin Fennovoima-projektissa sekä yleiset projekteihin ja investointien toteutumiseen liittyvät riskit, mukaan lukien Kemin kaivoksella käynnissä oleva projekti.

Mahdollisilla epäsuotuisilla muutoksilla maailman-politiikassa tai -taloudessa ja niiden vaikutuksilla ruostumattoman teräkseen kysyntään – mukaan lukien koronavirusrokotusprosessin ja mahdollisten koronavirus-varianttien vakavat ja pitkittyneet vaikutukset, Yhdysvaltain talouden toipumisen kestävyyteen liittyvä epävarmuus, maailmanlaajuiset inflaationäkymät sekä ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon liittyvät riskit – voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Outokummun liiketoimintaan ja pääsyyn rahoitusmarkkinoille.

 

Päivitetty 8.2.2022.

Lue lisää

Lue lisää Outokummun toimintaympäristöstä ja pitkän aikavälin näkymistä, osingoista ja osingonjakopolitiikasta sekä riskienhallinnasta.

Toimintaympäristö
Osinko
Riskienhallinta