Möt Johann Steiner: staka ut kursen för hållbarhet

Johann Steiner, Executive Vice President of Sustainability, People, and Communications

 

Under sitt tionde år på Outokumpu har Johann Steiner, medlem av koncernledningsgruppen, nyligen antagit ytterligare ansvarsområden som Executive Vice President of Sustainability, People, and Communications. Med nästan två decenniers erfarenhet i ledande HR-roller, så sträcker sig Johanns intressen bortom personalfrågor och han ser sig själv inte bara som ”HR-killen”. På Outokumpu är han den man vänder sig till för att få ett strategiskt och transformativt perspektiv på verksamhet, vägledning när det gälla att skapa framtidssäkrade organisationer och insikt i att se samband mellan dåtid, nutid och framtid.

Nyligen antog Johann en ny roll där han leder hållbarhetsarbetet på Outokumpu. Den här mycket viktiga domänen tillhör den allra innersta kärnan av företagets övergripande strategi och innovationssatsningar eftersom Outokumpu vill upprätthålla sin ställning som obestridd hållbarhetsledare inom rostfritt stål.

 

Hur ser du på rollen för hållbarhet på Outokumpu?

Vi är ett företag med en historia som spänner över 100 år, drivna av ambitionen att bli världens mest hållbara företag inom rostfritt stål – ett engagemang vi tänker föra vidare till nästa århundrade. Jag är oerhört stolt över det faktum att vi, systematiskt genom åren, har positionerat oss som branscheldare inom hållbarhet och integrerat detta som en hörnsten i vår affärsmodell.

Att uppnå detta mål innebär att översätta teknik till konkreta åtgärder och utnyttja våra konkurrensfördelar för att generera verkligt affärsvärde. För detta krävs att vi mobiliserar hela vår organisation och engagerar oss tillsammans med partners, den akademiska världen, kunder och andra intressenter. För att kunna minska våra koldioxidutsläpp krävs inte bara att vi tar kostnaden, utan det behövs passion, kreativitet och nytänkande, vilket exemplifieras av initiativ som Circle Green.

Jag tror starkt på att hållbarhet bör genomsyra varje aspekt av våra verksamheter – från innovation till våra affärsrutiner, och i slutänden forma vårt varumärke och vår kommunikationsstrategi. Det handlar om att göra de rätta sakerna och utveckla de nödvändiga kompetenserna för att spegla vår sanna identitet.

Det jag finner mest tillfredsställande är att vi på Outokumpu har uppvisat potentialen till koldioxidminskning genom att samla små initiativ till en omfattande, verkningsfull strategi under årens lopp. Våra medarbetares engagemang sträcker sig bortom vårt hållbarhetsteams insatser: det är en genomgripande inställning som präglar hela företaget. Vi anstränger oss för att vända på varje sten i vår strävan efter löpande förbättringar i fråga om hållbarhetsresultat.

 

Vilka är de nästa stegen att ta på Outokumpus hållbarhetsresa?

Våra kommande åtgärder på vår hållbarhetsresa involverar att hitta rätt balans mellan teknikinvesteringar och hanteringen av kapitalutgifter. Givet marknadens mycket dynamiska natur, där innovationer uppstår globalt, måste vi hålla oss i utvecklingens framkant och söka optimala lösningar för att främja våra ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen mitt i detta innovationslandskap.

Samtidigt siktar vi på att frigöra värde i vår nedströms värdekedja och identifiera möjligheter där vi kan lägga fram vårt hållbara stål som värdeskapande för våra kunder.

Framöver är min övergripande ambition att transformera våra redan anmärkningsvärda hållbarhetsresultat till en drivkraft för skapande av affärsvärde. Hållbarhet är, så som vi ser det, inte bara en kostnadsbörda, utan ett genuint värdeerbjudande för företaget och dess intressenter.

 

Vad utmärker Outokumpu som en ledare inom hållbarhet?

Vår utmärkande egenskap ligger i vår egna ferrokromproduktion i Kemi i Finland, som ger oss en särställning. Med lokalt producerad ferrokrom kan vi tillverka rostfritt stål med 70 % mindre utsläpp än våra konkurrenter. Den här imponerande siffran omfattar hela vår produktion. Om vi exempelvis tittar på Circle Green, så är vårt koldioxidavtryck endast 7 % av det globala riktmärket – en nivå av hållbarhet som saknar motstycke på marknaden. Våra konkurrenter är idag inte ens i närheten av våra koldioxidsiffror. Landskapet för förnybar energi i Norden ger oss dessutom en klar fördel gentemot konkurrenterna i Europa och Amerika.

Därtill är det nordiska arvet hos vårt företag och dess värderingar djupt rotat i våra affärsrutiner. Att leva upp till världens högsta standarder i fråga om samhällsansvar, efterlevnad och affärsetik utgör en solid grund som ger oss en konkurrensfördel.

Värt att notera är att vi är den enda leverantören av rostfritt stål med ett godkänt 1,5-graders SBTi-åtagande (Science-Based Targets initiative) och vi är på god väg att nå våra ambitiösa klimatmål.

 

Vad fortsätter att driva din entusiasm efter ett årtionde på Outokumpu?

Under de senaste 10 åren har jag sett Outokumpu genomgå en anmärkningsvärd transformation – från ett ekonomiskt svagt lapptäcke av komponenter till en entydig ledare inom hållbarhet, med en robust balansräkning och en stark marknadsnärvaro runtom i Europa och Amerika.

Den här evolutionen ingjuter en djup känsla av tillförsikt och optimism i mig, och jag ser en ljus framtid full av möjligheter för oss. Processen med att utforska och staka ut rätt kurs fascinerar mig och är en ständig källa till energi och motivation varje dag.