ResponsibleSteel

Outokumpu är medlem i initiativet ResponsibleSteel. Vi har som mål att certifiera våra första anläggningar under år 2023.

ResponsibleSteel är världens första globala och oberoende standard för ansvarsfullt anskaffat och producerat stål. Det ger oss ett verktyg för att se vårt hållbarhetsprestanda genom ett ESG-ramverk på branschnivå. Kombinerat med extern granskning och engagemang från intressenter gör ResponsibleSteel vårt hållbarhetsarbete mer trovärdigt och transparent.

Cirka 13 % av den globala stålindustrin är medlemmar i ResponsibleSteel och över 40 certifierade anläggningar på fem kontinenter täcker produktionen på över 100 miljoner ton stål.

Outokumpus certifieringsprocess

Outokumpu har som mål att certifiera anläggningar i Finland, Tyskland och Sverige till hösten 2023. ResponsibleSteel-certifieringsprocessen inkluderar anläggningsspecifika självutvärderingar, granskningar på plats samt intervjuer med arbetare och intressenter av en extern granskare.

Engagemang från intressenter

Att nå ut till externa intressenter är en väsentlig del av certifieringsprocessen. Processen med att nå ut till intressenterna i varje land kommer att ske på det lokala språket. Dessa processer genomförs av granskaren, DNV, som ansvarar för den externa granskningen av ResponsibleSteel-certifieringsprocessen för Outokumpu.

Outokumpu höll ett webbinarium för intressenter i december, för att informera om standarden och processen för intressentengagemang som ingår i den. Du hittar en inspelning av webbinariet nedan.

Har du frågor om ResponsibleSteel eller vill du veta mer om intressentengagemang i processen? Skicka dina frågor till Anna Vainikainen, Senior Sustainability Manager, på anna.vainikainen@outokumpu.com.