Visio ja strategia

Visiomme on olla asiakkaamme ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä.

Outokummun strategia perustuu selkeisiin aikaan sidottuihin hankkeisiin ja tavoitteisiin, joiden avulla yhtiö rakentaa tulevaisuuden kilpailuasemaansa vahvistamalla tasettaan lyhyellä aikavälillä ja pienentämällä yhtiön riskisyyttä vahvistaakseen tuotot pitkällä aikavälillä. 

Strategiamateriaalit

Outokumpu kertoi 5.11.2020 uudesta strategiastaan pörssitiedotteella ja tiedotustilaisuudessa tulosjulkistuksen yhteydessä. Verkkolähetyksen tallenteessa strategian käsittely alkaa noin tunnin kohdalla.

Pörssitiedote uudesta strategiasta

Strategiaesitys (englanniksi)

Verkkolähetyksen tallenne (englanniksi)

Strategia sisältää kolme vaihetta, joista jokainen edellyttää vahvaa ja tarkkaa toteutusta ja muodostaa perustan seuraavalle strategiavaiheelle. Velkaantuneisuuden vähentäminen jatkuu kaikissa kolmessa vaiheessa. Strategia vaatii kurinalaista ja määrätietoista toteutusta sekä saavutettujen tulosten jatkuvaa seurantaa.   

Strategian ensimmäinen vaihe 2021–2022

Strategian ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2021–2022 aikana Outokummun ensisijaisena tavoitteena on pienentää yhtiön riskisyyttä parantamalla katteita, hallitsemalla kassavirtaa sekä vähentämällä velkaantuneisuutta. Yhtiön uudet, vuoden 2022 loppuun asetetut taloudelliset tavoitteet ovat käyttökatteen parantaminen 200 milj. eurolla sekä nettovelan ja käyttökatteen suhteen pienentäminen alle kolmen. Tavoitteet perustuvat täysin yhtiön omiin toimenpiteisiin. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi strategia keskittyy tiukkaan kustannusten ja pääoman hallintaan, vahvaan asiakasyhteistyöhön sekä tehokkaaseen, madallettuun organisaatioon. 

Ydinliiketoiminnoissamme ruostumattomassa teräksessä ja ferrokromissa strategiamme keskittyy markkina-asemamme vahvistamiseen, tuotejakaumamme parantamiseen, kasvuun valituilla asiakassegmenteillä sekä hyödyntämään johtavaa asemaamme erikoisteräslajeissa. Long Products -liiketoiminta-alueella on käynnissä nopeutettu tulosparannusohjelma liiketoiminnan kehittämiseksi. 

Strategian seuraavat vaiheet

Strategian kaksi seuraavaa vaihetta keskittyvät kohdistettuihin, tuottavuutta, vastuullisuutta ja lisäarvoa tuottavaa kasvua tukeviin investointeihin, ja niiden tavoitteet julkistetaan myöhemmin. 

“Yhtiössämme on merkittävästi arvoa, jonka avaamme selkeällä strategialla ja sen päättäväisellä toteutuksella. Outokummulla on vankka perusta, ja olemme toimialamme johtaja niin vastuullisuudessa kuin erikoisteräksissä. Asiakkaamme pitävät meitä ensisijaisena kumppaninaan. Henkilöstömme on kokenutta, tuotantomme vakaata ja maailman huippuluokkaa, ja organisaatiossa vallitsee jatkuvan parantamisen kulttuuri. Johtomme on täysin sitoutunut strategiaan.”

Heikki Malinen, toimitusjohtaja
    

Outokummun tavat toimia

Me työskentelemme turvallisesti. Aina.

Me työskentelemme turvallisesti, toimimme turvallisuuden perussääntöjemme mukaisesti, arvioimme mahdolliset riskit ja teemme tarvittavat toimenpiteet niiden vähentämiseksi.

Me hyödynnämme yhden yhtenäisen Outokummun voiman.

Me teemme työtä yhdessä, jaamme ja sovitamme yhteen osaamisemme yli osasto- ja aluerajojen luodaksemme asiakkaillemme parhaan arvon.

Me toimitamme.

Me pidämme lupauksemme. Rooli- ja vastuunjakomme on selkeä. Haluamme parantaa toimintaamme jatkuvasti.

Me annamme mahdollisuuden kehittyä ja arvostamme monimuotoisuutta.

Me vaalimme monimuotoisuutta ja luomme työympäristön, joka antaa kaikille outokumpulaisille mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittyä.

Me toimimme vastuullisesti.

Me haluamme saavuttaa kestävän vaikutuksen: sekä ympäristön kannalta että sosiaalisesti ja taloudellisesti.

Me olemme luotettu kumppani.

Me olemme luotettava ja luotettu kumppani kaikille sidosryhmillemme: asiakkaillemme, henkilökunnallemme, sijoittajille ja yhteisöille, joissa toimimme.