Visio ja strategia

Visiomme on olla asiakkaamme ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä.

Outokummun strategia perustuu selkeisiin aikaan sidottuihin hankkeisiin ja tavoitteisiin, joiden avulla yhtiö rakentaa tulevaisuuden kilpailuasemaansa vahvistamalla tasettaan lyhyellä aikavälillä ja pienentämällä yhtiön riskisyyttä vahvistaakseen tuotot pitkällä aikavälillä. 

Strategiamateriaaleja

Outokumpu kommentoi strategiansa etenemistä osavuosikatsauksissa ja pääomamarkkinapäivässä. Yhtiö kertoi nostavansa käyttökatetason parannustavoitetta marraskuussa 2021. 

Taloudellisten tavoitteiden nosto, marraskuu 2021

Pääomamarkkinakatsaus, toukokuu 2021

Strategiaesitys, marraskuu 2020

Uusimmat osavuosikatsaukset

Strategia sisältää kolme vaihetta, joista jokainen edellyttää vahvaa ja tarkkaa toteutusta ja muodostaa perustan seuraavalle strategiavaiheelle. Velkaantuneisuuden vähentäminen jatkuu kaikissa kolmessa vaiheessa. Strategia vaatii kurinalaista ja määrätietoista toteutusta sekä saavutettujen tulosten jatkuvaa seurantaa. 

Ensimmäinen vaihe 2021–2022

Julkistimme uuden kolmivaiheisen strategiamme vuoden 2020 lopussa. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteenamme on vahvistaa tasetta ja pienentää yhtiön riskisyyttä. Ensimmäinen vaihe jatkuu vuoden 2022, minkä jälkeen siirrymme strategian seuraaviin vaiheisiin. Strategia rakentaa yhtiön vankalle perustalle, johon kuuluvat ruostumattoman teräksen kysyntää ohjaavat megatrendit, henkilöstön kokemus, vakaa tuotanto ja jatkuvan parantamisen kulttuuri.

Kolme selkeää parannusaluetta

Uutta strategiaa rakentaessaan Outokumpu tunnisti strategian ensimmäisessä vaiheessa kolme aluetta, joissa voidaan parantaa: madallettu ja tehokas organisaatio, kustannusten ja pääoman hallinta sekä ylivertainen myyntiosaaminen.

  • Organisaation tehostamisessa tavoitteena on ollut saavuttaa kustannussäästöjä toiminnan uudelleenjärjestelyllä ja vähentämällä henkilöstön määrää noin 1 000:lla. Henkilöstön vähennystavoite saavutettiin pääosin vuoden 2021 loppuun mennessä, ja nyt yhtiö siirtyy organisaation ketteryyden kehittämiseen. Outokummun tavoitteena on laskea henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muutettuna alle 9 000 työntekijään vuoden 2022 aikana.
  • Kustannusten ja pääoman hallinnassa keskeisinä tavoitteina on raaka-ainetehokkuuden parantaminen, kunnossapidon optimointi ja määrätietoinen omaisuudenhallinta sekä vuosittaisten käyttöomaisuusinvestointien rajoittaminen 180 milj. euroon.
  • Ylivertaisessa myyntiosaamisessa tavoitteena on parantaa tuotejakaumaa kaikilla liiketoiminta-alueilla, kasvaa valituilla asiakassegmenteillä ja hyödyntää yhtiön johtavaa asemaa erikoisteräksissä.

Erinomaisia tuloksia taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa

Strategian kolmen osa-alueen määrätietoisella toteutuksella saavutamme vuoden 2022 loppuun asettamamme ensimmäisen vaiheen taloudelliset tavoitteet.

Ensimmäinen taloudellinen tavoite oli parantaa käyttökatetasoa 200 milj. eurolla. Vuoden 2021 aikana onnistuimme parantamaan käyttökatetasoa enemmän kuin vuotta aiemmin suunniteltiin. Saimme aikaan 198 milj. euron parannuksen käyttökatetasossa, mikä on 79 % koko tavoitteesta: tunnistettuamme lisää parannusmahdollisuuksia tavoittelemme nyt 250 milj. euron käyttökatetason parannusta.

Toiseksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetimme korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhteen pienentämisen alle kolmen, mikä tarkoittaa, että yhtiön nettovelka voi olla korkeintaan kolminkertainen käyttökatteeseen verrattuna. Onnistuimme saavuttamaan tämän tavoitteen jo vuoden 2021 alkupuoliskon aikana ja pienensimme nettovelan ja käyttökatteen suhteen jo 0,4:ään vuoden loppuun mennessä. Toukokuussa toteutettu suunnattu osakeanti vaikutti myönteisesti nettovelan vähentämiseen, sillä pystyimme sen tuotoilla maksamaan pois korkeakorkoisia lainoja. Lunastimme myös kiinteäkorkoisen, vuonna 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainan jo vuoden 2021 lopussa. Vaikka saavutimme velan vähennystavoitteen edellä aikataulusta, jatkamme velan vähentämistä koko strategian ensimmäisen vaiheen ajan.

Suuri osa käyttökatetason parannuksesta tuli vuonna 2021 organisaation tehostamisesta. Olemme vähentäneet organisaatiotasoja, mutta samalla jouduimme tekemään vaikean päätöksen henkilöstön vähentämisestä noin 1 000:lla kustannuspohjan pienentämiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Henkilöstövähennykset on lähes tehty, ja vuoden 2021 lopussa palkkalistoillamme oli 9 096 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

Jatkuvan parantamisen kulttuuri on johtanut moniin onnistumisiin kustannusten ja pääoman hallinnassa ja ylivertaisessa myyntiosaamisessa. Hyvä esimerkki on esimerkiksi Euroopassa Langh Shipin kanssa solmittu sopimus kolmesta uudesta rahtilaivasta, jotka kulkevat Tornion ja Terneuzenin väliä ja joiden avulla voidaan sekä pienentää kustannuksia että leikata hiilidioksidipäästöjä. Outokummun sulattojen raaka-ainetehokkuuden vertailu johti uuteen toimintamalliin, jonka avulla yhtiö voi optimoida seosraaka-aineiden käyttöä sulatusprosessissa. Tornion terässulatollamme työntekijämme ratkaisivat yliseostukseen liittyneen haasteen paikantaen myös säästömahdollisuuksia seosaineiden osalta.

Meksikossa löysimme esimerkiksi uusia käyttökohteita ja asiakkaita ruostumattomille terästuotteille aurinkovoimateollisuudesta, joka kaipasi luotettavaa paikallista tuottajaa. Olemme myös hyödyntäneet teknistä osaamistamme ja auttaneet esimerkiksi asiakkaitamme tehostamaan tuotantoaan toimittamalla heille jo valmiiksi yhteen hitsattuja teräsrullia. Jatkossa suurin osa strategisten tavoitteiden taloudellisesta vaikutuksesta tulee kustannusten ja pääoman hallinnasta sekä ylivertaisesta myyntiosaamisesta.


Strategian seuraavat vaiheet

Olemme nyt vahvistamassa yhtiön perustaa. Kun olemme vahvistaneet tasetta entisestään, siirrymme strategian toteutuksessa sen seuraaviin vaiheisiin. Katteiden parantaminen ja velan vähentäminen jatkuu vuoden 2022 loppuun, ja vuosina 2023–2025 siirrymme liiketoiminnan vahvistamiseen tekemällä kohdennettuja investointeja tuottavuuteen, jotta voimme parantaa katteita edelleen. Samalla teemme lisäinvestointeja vastuullisuuden kehittämiseen. Vuoden 2025 jälkeen strategiamme on investoida kasvuun ja vastuullisuuteen, mikä vie meidät kohti visiotamme olla asiakkaan ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä.

“Yhtiössämme on merkittävästi arvoa, jonka avaamme selkeällä strategialla ja sen päättäväisellä toteutuksella. Outokummulla on vankka perusta, ja olemme toimialamme johtaja niin vastuullisuudessa kuin erikoisteräksissä. Asiakkaamme pitävät meitä ensisijaisena kumppaninaan. Henkilöstömme on kokenutta, tuotantomme vakaata ja maailman huippuluokkaa, ja organisaatiossa vallitsee jatkuvan parantamisen kulttuuri. Johtomme on täysin sitoutunut strategiaan.”

Heikki Malinen, toimitusjohtaja    

 

Päivitetty 4.3.2022.

Lue lisää

Vastuullisuusstrategia
Outokummun tavat toimia
Outokumpu sijoituskohteena