Johtoryhmä

Outokummun johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja, ja johtoryhmä raportoi ja tekee päätöksiä, joilla ohjataan ja määritellään Outokummun suuntaviivat.
Sivua viimeksi päivitetty: 03.01.2023

Outokummun johtoryhmään kuuluu toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen (jos on nimetty) ja muita ylimmän johdon avainhenkilöitä. Konsernitoimintojen ohjausryhmä (Group Functions Board) on Outokummun johtoryhmän alajaosto ja konsernihallinnon valvonta- ja päätöksentekoelin. Konsernitoimintojen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Konsernitoimintojen ohjausryhmän tekemät päätökset raportoidaan Outokummun johtoryhmälle.

Jokaista Outokummun liiketoiminta-aluetta johtaa liiketoiminta-alueen ohjausryhmä (Business Area Board), jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Liiketoiminta-alueen ohjausryhmään kuuluu toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, kyseisen liiketoiminta-alueen johtaja sekä muita valittuja ylimmän johdon jäseniä.

Johtoryhmän ja liiketoiminta-alueen ohjausryhmän päätöksentekovalta on toimitusjohtajan päätöksentekovallan mukainen. Näiden elinten vastuulla on kehittää konsernin toimintoja hallituksen asettaman strategian ja tavoitteiden mukaisesti.

Toimitusjohtaja kutsuu koolle johtoryhmän ja liiketoiminta-alueiden ohjausryhmien kokoukset. Joka kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

Johtoryhmä, konsernitoimintojen ohjausryhmä sekä liiketoiminta-alueiden ohjausryhmät kokoontuvat tavallisesti kerran kuussa.

Lue lisää

Lue lisää johtoryhmän jäsenistä ja heidän palkitsemisestaan ja osakeomistuksistaan.

Johtoryhmän jäsenet
Johtoryhmän palkitseminen
Liiketoiminta-alueet