Näkymät ja riskit

Outokumpu kommentoi yhtiön näkymiä ja riskejä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksissaan
Sivua viimeksi päivitetty: 03.08.2023

Näkymät vuoden 2023 kolmannelle neljännekselle

Konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan kolmannella neljänneksellä vähenevän 5–15 % toisesta neljänneksestä kausivaihtelun mukaisesti. Europe-liiketoiminta-alueella markkinaympäristö on haastava kolmannella neljänneksellä.

Ferrochrome-liiketoiminta-alueen suunnitellulla kunnossapitoseisokilla arvioidaan olevan noin 10 milj. euron negatiivinen vaikutus liiketoiminta-alueen oikaistuun käyttökatteeseen.

Muun konsernin kunnossapitokustannusten arvioidaan nousevan jopa 10 milj. euroa toisesta neljänneksestä. Nykyisillä raaka-ainehinnoilla kolmannella neljänneksellä arvioidaan toteutuvan jonkin verran raaka-aineisiin liittyviä varasto- ja metallijohdannaistappioita.

 

Ohjeistus kolmannelle neljännekselle

Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen oikaistun käyttökatteen arvioidaan laskevan toisesta neljänneksestä.

 

 

 

 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Outokumpu altistuu erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja toimintoihin. Pitkittyneen Ukrainan sodan seuraukset sekä talouden epäsuotuisa kehitys ja geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet riskejä, joille Outokumpu on altistunut, mutta yhtiö on tehnyt määrätietoisia toimenpiteitä hallitakseen ja kontrolloidakseen näitä riskejä.

Vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana energian hinnat laskivat, ja inflaatio on osoittanut merkkejä hidastumisesta. Maailmantalouden näkymät ovat kuitenkin yhä epävarmat. Epävarmuus liittyy pääasiassa maailmantalouden kehitykseen, inflaatioon, korkoihin ja Kiinan toipumiseen. Nämä voivat kaikki vaikuttaa Outokummun toimintaympäristöön ja liiketoimintaan sekä ruostumattoman teräksen kysyntään.

Toisella neljänneksellä sähkön hinnat jatkoivat laskuaan. Olkiluoto-3-ydinvoimala aloitti Suomessa kaupallisen tuotannon, mikä tasapainotti osaltaan Suomen sähkömarkkinoita. Tulevaan talvikauteen liittyy yhä epävarmuutta sähkön hintojen kehityksestä ja vaikutuksista kustannuksiin. Sähkön hintojen mahdollinen nousu vaikuttaisi pääasiassa Outokummun Ferrochrome-liiketoiminta-alueeseen, sillä ferrokromin tuotannossa tarvitaan paljon sähköä.

Energiakaasujen saatavuus Saksassa pysyi toisella neljänneksellä riittävänä, mutta seuraavaan talvikauteen liittyy vielä epävarmuutta. Mahdolliset lisäsanktiot tai häiriöt maakaasun tarjonnassa voivat vaikuttaa kaasun hintoihin tai saatavuuteen Outokummun Euroopan toiminnoissa. Outokumpu hankkii energiakaasuja Euroopan markkinoilta, joilla Venäjä on yksi kaasun epäsuorista toimittajista.

Outokumpu ei hanki lainkaan venäläistä alkuperää olevaa kierrätysterästä tai nikkeliä tuotantoon. Riskiä sanktioista johtuville mahdollisille toimitusketjun häiriöille pidetään rajallisena. Toisen neljänneksen päättyessä Venäjältä tulee epäsuorasti hyvin rajallinen määrä raaka-aineita, ja yhtiö vaatii toimittajaansa löytämään vaihtoehtoisia lähteitä maailmanlaajuisesti.

Lisäksi kyberturvallisuusuhat ja riippuvuudet kriittisistä toimittajista altistavat Outokummun toimintojen häiriöihin ja lisäkustannuksiin liittyville riskeille. Tällainen riippuvuus kriittisestä toimittajasta on Calvertin tehtaalla Alabamassa Yhdysvalloissa, missä Outokumpu hankkii kuumavalssauksen ulkopuoliselta toimittajalta. 

Euroopan komission asettamat kaupan suojatoimet uusittiin toisen neljänneksen lopussa, ja ne ovat voimassa kesäkuuhun 2024 asti, mikä vähentää tuonnin äkillisen kasvun riskiä.

Toukokuussa 2023 Outokumpu Oyj liitettiin osaksi välimiesmenettelyä, joka koskee Fennovoiman ja RAOS Project Oy:n välistä ydinvoimalan laitostoimitussopimuksen päättämistä. Outokumpu kiistää minkään sopimussuhteen, velvoitteen tai välityssopimuksen olemassaolon Outokummun ja RAOS Project Oy:n välillä. 

Yhtiö on edelleen altistunut metallien ja erityisesti nikkelin hinnan vaihteluille. Metallien hintojen heilahtelu voi vaikuttaa Outokummun tulokseen muiden taloudellisten riskien ohella. 


Lue lisää

Lue lisää Outokummun toimintaympäristöstä ja pitkän aikavälin näkymistä, osingoista ja osingonjakopolitiikasta sekä riskienhallinnasta.

Toimintaympäristö
Osinko
Riskienhallinta