Näkymät vuoden 2022 neljännelle neljännekselle

Konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan neljännellä neljänneksellä laskevan 0–10 % kolmannesta neljänneksestä.

Neljännen neljänneksen ferrokromin Euroopan sopimushinta laski 1,49 Yhdysvaltain dollariin naulalta.

Poikkeuksellisen suurten sähkökustannusten vuoksi ferrokromin tuotanto on 50–60 % täydestä kapasiteetista, kun yksi uuneista on suljettuna ja tuotantoa optimoidaan. 

Nykyisillä raaka-ainehinnoilla neljännellä neljänneksellä odotetaan toteutuvan raaka-aineisiin liittyviä varasto- ja metallijohdannaistappioita.

 

Ohjeistus neljännelle neljännekselle

Oikaistun käyttökatteen arvioidaan vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä laskevan kolmannesta neljänneksestä.

 

 

 

 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Ukrainassa jatkuva sota ja epäsuotuisa talouskehitys ovat lisänneet epävarmuustekijöitä ja riskejä, joille Outokumpu altistuu. Pitkittyneen sodan kauaskantoiset suorat ja epäsuorat seuraukset ja mahdollinen jatkuva talouden ja geopoliittisen jännityksen epäsuotuisa kehittyminen voivat vaikuttaa Outokumpuun negatiivisesti. Erityisesti energian ja raaka-aineiden kustannuksia ja saatavuutta sekä talousnäkymien heikkenemistä kysynnän hidastuessa ja jatkuvaa yleistä kustannusinflaatiota pidetään merkittävinä riskeinä Outokummulle.

Euroopan ennennäkemättömän energiakriisin seurauksena sähkön hinta on kallistunut nopeasti, ja epävarmuus energiakaasujen saatavuudesta jatkuu. Ne ovat riski myös Outokummun Euroopan toiminnoille ja aiheuttavat haasteita nousevien kustannusten negatiivisten vaikutusten pienentämiseksi. Tilanne vaikuttaa eniten Ferrochrome-liiketoimintaan, ja Outokumpu onkin sulkenut yhden ferrokromiuunin väliaikaisesti sähkön korkean hinnan vuoksi. Saksassa energiakaasujen maailmanlaajuisen tarjonnan tiukkeneminen on riski toimintojen jatkuvuudelle. Energian korkea hinta ja energiakaasujen tarjontaan liittyvä epävarmuus Keski-Euroopassa voivat vaikuttaa Outokumpuun myös asiakkaiden ja toimittajien kautta, mikäli nämä eivät pysty jatkamaan liiketoimintaansa tai toimintojaan.

Raaka-aineiden saatavuusriskit liittyvät pääasiassa pakotteisiin, jotka on asetettu Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Pakotteet voivat altistaa Outokummun toimitusketjun häiriöille tai lisätä kustannuksia toimittajan vaihtamisesta johtuen. Raaka-aineiden hankintaan korkean riskin maista liittyvät riskit ovat yhä korkealla tasolla mukaan lukien ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit sekä riippuvuus tietyistä kriittisistä toimittajista. Outokumpu hankkii vähäisen määrän raaka-aineita Venäjältä. Outokummulla on vain vähän myyntisaamisia Venäjältä.

Maailmanlaajuisen inflaation jatkuminen voi rajoittaa Outokummun kilpailukykyä. Kyse ei ole pelkästään energian korkeasta hinnasta vaan yleisestä kustannusinflaatiosta esimerkiksi rahdin ja tuotannon tarveaineiden hinnoissa.

Lisäksi yhtiö on altistunut metallien hintojen heittelylle ja erityisesti nikkelille, mikä voi vaikuttaa Outokummun tulokseen muiden rahoitusriskien ohella. Uusiin koronavirusvariantteihin ja kyberuhkiin liittyvä epävarmuus voivat myös vaikuttaa Outokummun liiketoimintaan, kustannuskilpailukykyyn ja ruostumattoman teräksen kysyntään.

Outokumpu on vähemmistöomistaja Voimaosakeyhtiö SF:ssä, joka on puolestaan Fennovoiman pääomistaja. Fennovoima kertoi toukokuussa 2022 vetävänsä pois Hanhikivi 1 -ydinvoimalan lupahakemuksensa päätettyään RAOS Project Oy:n kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen toimittajasta johtuvista syistä. Kyse on monimutkaisesta sopimusjuridisesta kokonaisuudesta, ja odotettavissa on pitkäkestoinen juridinen prosessi. Outokumpu seuraa tilannetta tarkkaan. Voimaosakeyhtiö SF:n tärkeimpänä tavoitteena on jatkossakin osakkeenomistajien intressien turvaaminen hankkeen päätösprosessissa. 

 

 

Päivitetty 3. marraskuuta 2022

Lue lisää

Lue lisää Outokummun toimintaympäristöstä ja pitkän aikavälin näkymistä, osingoista ja osingonjakopolitiikasta sekä riskienhallinnasta.

Toimintaympäristö
Osinko
Riskienhallinta