Outokumpu on osa maailmanlaajuista toimitusketjua: valmistamme ruostumatonta terästä monille tunnetuille brändeille ja vaativille teollisuudenaloille ympäri maailmaa.

Asiakkaamme odottavat toimitusketjultamme läpinäkyvyyttä, ja siksi myös Outokummussa olemme asettaneet tiukat kriteerit toimittajillemme. Toimitusketjun valvonnan kehittäminen kuuluu vastuullisuustyömme painopistealueisiin.

Ajankohtaista toimitusketjusta

16.12.2022 Raaka-ainetoimittajien vaatimukset julkaistu
1.11.2022 Outokumpu vieraili toimittajien luona Kolumbiassa
20.7.2022 Outokummun toimittajien toimintaohje on julkaistu
24.5.2022 Outokummun ihmisoikeuspolitiikka on julkaistu
4.5.2022 Guatemalalaisen toimittajan arviointi on päättynyt – tilaukset edelleen pysäytetty
6.3.2022  Outokumpu toimii määrätietoisesti Guatemalaan liittyvien syytösten noustua esiin, uudet tilaukset Guatemalasta pysäytetty
4.3.2022  Vastullisuusraportti julkaistu
25.2.2022 Tietoa Outokummun ihmisoikeusvaikutuksista julkaistu
31.1.2022 Vierailu Onca Puman kaivokselle Brasiliassa 
29.10.2021 Vastuullisen hankinnan aloite raaka-ainehankinnassa
27.8.2021 Päivitetty Modern Slavery Statement julkaistu
4.6.2021 Outokummun toimittajavaatimukset on päivitetty
10.5.2021 Outokummun toimintaohje päivitetty – Koko henkilöstö koulutetaan
6.5.2021  Outokummun tavoitteeksi vastuullisuuden edelläkävijyys: Aiempaa vaativampi ilmastotavoite ja ESG-asioiden neuvottelukunta
25.3.2021 Outokumpu kehittää toimittajiensa valvontaa ja ostojensa läpinäkyvyyttä
12.3.2021  Tutustu Outokummun toimittajien itsearviointilomakkeeseen
2.3.2021    Yritysvastuuraportti 2020 on julkaistu
23.2.2021  Outokummun vastine Finnwatchin raporttiin
23.2.2021  Lehdistötiedote: Outokumpu edellyttää kaikilta kumppaneiltaan vastuullisuutta

 

Maailmanlaajuiset toiminnot, paikalliset toimittajat

Outokummussa hankinnat on jaettu yleisiin hankintoihin ja raaka-ainehankintoihin. Raaka-aineita ovat kaikki valmistamamme ruostumattoman teräksen ainesosat. Yleiset hankinnat vastaavat kaikista muista tuotantoyksiköiden ja muiden toimipaikkojen hankinnoista.

  • Noin 6 880 toimittajaa ympäri maailmaa. Merkittävillä tuotantopaikoilla paikalliset toimittajat vastaavat noin 50 % kokonaisostoista.
  • Vuoden 2021 lopussa Outokummulla oli 180 raaka-ainetoimittajaa 52 maassa.
  • Vuonna 2021 kohonneen riskin maissa toimi 21 raaka-ainetoimittajaa. Näiden toimittajien toimitukset olivat 22 % kaikista raaka-aineostoista. 

Outokummun toimittajamaat vuonna 2021

 

 

 

Outokummun toimittajavaatimukset

Asiakkaamme vaativat meiltä paljon toimittajana, joten asetamme samat vaatimukset myös itsellemme ja omille toimittajillemme.

Työtämme toimitusketjun parissa ohjaavat konsernin toimintaohje, toimittajavaatimukset sekä yritysvastuupolitiikka. Outokumpu on myös sitoutunut noudattamaan Ison-Britannian Modern Slavery Act -lainsäädäntöä.

Kaikkien Outokummun toimittajien tulee sitoutua toimimaan seuraavien vaatimusten mukaisesti: 

  • Toimintaohje: Kaikkien toimittajien ja alihankkijoiden on noudatettava toimintaohjettamme tai vastaavia standardeja. Outokummun toimintaohje käsittää seuraavat osa-alueet: eettiset periaatteet, työterveys- ja turvallisuus, kestävä kehitys ja ympäristö, oikeudenmukaiset työsuhdekäytännöt, lainmukaisuus, hallinto- ja ohjausjärjestelmä, yrityksen omaisuuden ja tietojen suojeleminen, myynti- ja markkinointi, hankintakäytännöt ja taloustietojen luotettavuus. 
  • Toimittajavaatimukset: Toimittajien on noudettava soveltuvia lakeja ja säädöksiä. Outokummun toimittajavaatimukset asettavat vähimmäiskriteerit kestävälle kehitykselle ja eettisille periaatteille, työturvallisuudelle, ympäristöasioille, laadunhallinnalle, raaka-aineiden ja tuotannon hallinnalle, tuotevastuuseen, taloustietoihin, immateriaalioikeuksille, luottamuksellisuudelle ja turvallisuudelle, auditoinneille sekä liiketoimintakontakteille. 
  • Laadunhallintajärjestelmä: Toimittajien on ylläpidettävä laadunhallintajärjestelmää. 
  • Outokummun yleiset sopimusehdot
  • Raaka-aineiden ja tuotannon hallinta: Toimittajien on selkeästi määriteltävä, dokumentoitava ja käytävä läpi omat prosessinsa, joihin kuuluu myös käytettyjen raaka-aineiden jäljitettävyys.  

Otamme huomioon OECD:n vastuullisen toimitusketjun due diligence -ohjeistuksen. Lisäksi olemme ryhtyneet selvittämään YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden sisällyttämistä tavarantoimittajille asettamiimme vaatimuksiin. 

Toimittajien vastuullisuutta valvotaan

Outokumpu valvoo toimittajiaan itsearviointien, seulontojen ja auditointien avulla. Useimmat toimittavat käyvät läpi kuukausittaisen compliance-seulonnan pakotteiden varalta. Itsearviointi ja auditointi perustuvat Outokummun toimittajavaatimuksiin ja keskittyvät arvioimaan toimittajan sosiaalista ja ympäristövastuuta sekä laadunhallintaa. Raaka-ainehankinnassa toimittajien arviointiin käytetään EcoVadis-vastuullisuusarviointia.

Itsearviointilomakkeessa toimittajia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella: teknologia, laatu, raaka-aineet, kustannukset, turvallisuus, ympäristö sekä rahoitusriskit ja sosiaaliset näkökohdat. Arvioinnin tuloksena identifioidaan parannusmahdollisuuksia ja välttämättömiä kehityskohteita, joista sovitaan toimittajan kanssa. Mikäli tilanne ei korjaannu, Outokumpu voi päättää kaupallisen suhteen toimittajan kanssa. 

Vierailut ja auditoinnit

Koronaviruspandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset vaikuttivat vielä vuoden 2021 auditointeihin. Syksyllä Outokumpu auditoi yhden raaka-ainetoimittajan radioaktiivisuuteen liittyvän tilanteen takia. Auditoinnin tulokset olivat hyviä, ja esiin nousi vain vähän kehitystoimenpiteitä. Finnwatch julkaisi helmikuussa 2021 raportin Outokummun toimitusketjusta, minkä jälkeen yhden brasilialaisen toimittajan toimipaikalla tehtiin riippumaton vaikutusten arviointi. Tutkimuksen teki vastuullisuuteen ja ihmisoikeuksiin erikoistunut kolmas osapuoli, ja käynnillä oli mukana Outokummun edustaja. Vuodelle 2022 on suunnitteilla useita korkean riskin maissa toimivien toimittajien vaikutusarviointeja, jotka tehdään yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Valvonta perustuu riskeihin

Outokummun raaka-ainetoimittajien perehdytys ja valvonta perustuvat riskeihin. Maita, joissa toimittajamme toimivat, on verrattu maakohtaisiin riski-indekseihin, Dodd Frank Actin pykälässä 1502 listattuihin maihin sekä EU:n määrittelemiin konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin. Kaikki raaka-ainetoimittajat kävivät läpi tämän riskimaavertailun. Vuonna 2021 kohonneen riskin maissa toimi 21 raaka-ainetoimittajaa. Näiden toimittajien toimitukset olivat 22 % kaikista raaka-aineostoista. 

Outokummun yleinen hankinta käyttää toimittajien hallinnassa riskilähtöistä lähestymistapaa. Toimittajan tulee täyttää tietyt kelpoisuusehdot ennen hyväksymistä Outokummun toimittajaksi, ja toimittajaa arvioitaessa tunnistetaan ja arvioidaan myös potentiaaliset riskit ja/tai mahdollisuudet. Prosessissa varmistetaan, että toimittaja täyttää Outokummun toimittajavaatimukset ja voi antaa johdonmukaisesti tarvittavia tietoja tuotteistaan ja palveluistaan.

Toimitusketjua koskevat palautteet ja epäilykset

Suomalainen kansalaisjärjestö Finnwatch julkaisi helmikuussa 2021 raportin Outokummun toimitusketjusta Brasiliassa. Outokumpu ottaa raportin vakavasti ja tutkii asiaa tarkemmin. Tutustu Outokummun raporttiin antamaan vastineeseen

Finnwatchin raportissa mainittu brasiliaisyhtiö toimittaa ferronikkeliä, joka on tarpeellinen seosaine tiettyjen ruostumattoman teräksen laatujen valmistuksessa. Outokummun ulkoisesti hankkima ferronikkeli korvaa osan nikkelistä ruostumattoman teräksen tuotannossa. Ferronikkelin käyttöä vähennetään kasvattamalla kierrätysmetallien käyttöä tuotannossa. 

Outokumpu teki vierailun raaka-ainetoimittajan luo joulukuussa 2021. Lue lisää vierailusta (englanniksi). 

Yhteystiedot

Juha Erkkila

 

Juha Erkkilä 

Vastuullisuusjohtaja

j.erkkila@outokumpu.com

 

 

 Hannah Stratmann

 Supplier Sustainability Manager

 hannah.stratmann@outokumpu.com

 

 

 

Raportointikanava

Outokummussa on käytössä raportointikanava väärinkäytösepäilyihin. SpeakUp-kanavassa voi raportoida myös toimittajia koskevista epäilyksistä.