Osinko

Sivua viimeksi päivitetty: 13.05.2024
Tutustu Outokummun osinkopolitiikkaan, maksettuihin osinkoihin ja osinkotyökaluihin tällä sivulla. Lue lisää myös muutoksista osinkojen lähdeverotukseen ja ennakonpidätyksiin Suomessa.

Osinkopolitiikka

Osinkopolitiikan mukaisesti Outokumpu pyrkii maksamaan tasaista, kasvavaa osinkoa vuosittain.

Vuonna 2022 hallitus totesi perusosingon 0,25 euroa osakkeelta olevan tulevien osinkomaksujen pohjana osinkopolitiikan mukaisesti. Varsinainen yhtiökokous päätti huhtikuussa, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,26 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 8.4. ja maksupäivä on 15.4. 


Maksetut osingot

Alla olevaan taulukkoon on kerätty vuosina 2010–2022 maksetut osingot. 

OSINGOT
 2023  2022  2021 2020–2019 2018 2017 2016 2015–2011 2010
Osinko/osake, € 0,26   0,25  0,15   0,15 0,25 0,10 0,25
 Lisäosinko/osake, € *    0,10              
Osinko/tulos, % -105,97   13,64  12,3   47,4 26,3 28,8
Efektiivinen osinkotuotto, % 5,80   7,40  2,7   4,7 3,2 1,2 1,8

*) Lisäosinko 0,10 euroa osakkeelta oli kertaluonteinen lisäosinko, joka maksettiin osakkeenomistajille vuoden 2022 poikkeuksellisen hyvän tuloksen perusteella.

 

Muutoksia osinkojen lähdeverotukseen ja ennakonpidätyksiin Suomessa

Hallintarekisteröidyille osakkeille maksetuista osingoista peritään lähtökohtaisesti 35 %:n lähdevero. Jos säilyttäjä on rekisteröitynyt verohallinnon säilyttäjärekisteriin, vaadittavien lisätietojen perusteella voidaan soveltaa tätä alempaa lähdeveroprosenttia.

Osingosta liikaa perityn lähdeveron voi hakea takaisin verohallinnolta lähdeveron palautushakemuksella, joko paperilomakkeella (lomake yhteisöille tai lomake henkilöasiakkaille) tai sähköisesti. Liikaa perityn lähdeveron voi saada takaisin jo osinkojen maksuvuonna rekisteröityneen säilyttäjän kautta. Kysy asiasta tarkemmin säilyttäjältäsi.

Suomessa yleisesti verovelvolliselle hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalle maksetusta osingosta on voitu verovuodesta 2020 alkaen pidättää 50 %:n ennakonpidätys. Liikaa pidätetty ennakko huomioidaan verotusta toimitettaessa tavanomaiseen tapaan.