Outokummun palkitsemispolitiikan tavoitteena on luoda Outokummun perinteiden pohjalta sellainen palkitsemisen viitekehys, joka houkuttelee ja sitouttaa liiketoimintakulttuuriimme sopivia ihmisiä sekä tuottaa lahjakkuuksia, kansainvälistä kokemusta ja asennetta, joka sopii pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteisiimme.

Outokummun hallitus nimittää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä päättää toimitusjohtajan työsuhteen ehdoista, sisältäen peruspalkan, luontoisedut, eläkejärjestelyt ja kannustinohjelmien yksityiskohdat. Hallituksen palkitsemisvaliokunta määrittelee ja päättää muiden johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdot sisältäen peruspalkan, luontoisedut, eläkejärjestelyt ja lyhyen aikavälin kannustinohjelman tavoitteet. Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten kokonaispalkitseminen koostuu peruspalkasta ja eduista, lyhyen aikavälin kannustinpalkkioista sekä osakepohjaisista pitkän aikavälin kannustepalkkioista. Hallitus arvioi kokonaiskompensaatiota säännöllisesti vertaamalla palkitsemiskokonaisuuden eri osatekijöitä markkinakäytäntöihin vastaavissa tehtävissä. Tulevaisuudessa jatkamme palkitsemisjärjestelmiemme tarkastelua ja kehittämistä varmistaaksemme, että ne tukevat yhtiön tavoitteiden saavuttamista sekä vastaavat jatkuvasti muuttuvan liiketoimintaympäristön haasteisiin, lainsäädännön muutoksiin sekä osakkeenomistajien näkemyksiin.

Palkitsemispolitiikka ja viimeisiin raportti

Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti 2020

Lue lisää

Lue lisää hallituksen ja johdon palkitsemisesta, johdon osakeomistuksista ja Outokummun osakepalkkio-ohjelmista, tai tutustu johtoryhmän jäseniin.

Hallituksen palkitseminen
Toimitusjohtajan palkitseminen
Johtoryhmän palkitseminen
Osakepalkkio-ohjelmat
Johdon osakeomistukset
Johtoryhmän jäsenet