Aktiivinen vuorovaikutus pääomamarkkinoiden kanssa

Outokummun sijoittajasuhdetiimi toimittaa markkinoille ajan tasalla olevaa tietoa liiketoiminnasta ja yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Tapaamme säännöllisesti sijoittajia ja varmistamme, että yrityksellä ja markkinoilla on saumaton vuorovaikutus. Lisäksi järjestämme sijoittajatapaamisia ylimmän johdon kanssa.
Sivua viimeksi päivitetty: 18.08.2023

Sijoittajasuhdekäytäntö

Pääperiaatteet:

  • Läpinäkyvää, selkeää, ennakoivaa ja ajan tasaista tietoa
  • Tietoa annetaan johdonmukaisesti sekä positiivista että negatiivisista asioista
  • Kaikkia osakkeenomistajia kohdellaan tasapuolisesti
  • Ylin johto on sitoutunut ja asiantunteva IR-tiimi

Tärkeimmät tehtävät:

  • Tuottaa oikeaa ja olennaista tietoa markkinoille, jotta ne voivat arvostaa osakkeen oikein
  • Varmistaa, että sijoittajat luottavat yritykseen ja omistaja-arvo säilyy

Suljettu ikkuna

Outokummulla on 30 päivän suljettu ikkuna ennen koko vuoden ja osavuosikatsausten julkistamista. Suljetun ikkunan aikana me emme tapaa pääomamarkkinoiden edustajia emmekä kommentoi tulosennusteita.

Pysy ajantasalla

Jos haluat pysyä ajan tasalla Outokummun tapahtumista tai viimeisimmistä tiedoista, seuraathan sijoittajakalenteriamme ja verkkolähetyksiä. Voit myös tilata Outokummun sijoittajauutiskirjeen (englanniksi). 

Outokumpu ja pääomamarkkinat

Outokummun osake on Suomessa niin kutsuttu kansanosake, ja yksityishenkilöt ja kotitaloudet omistavat yli neljänneksen Outokummun ulkona olevista osakkeista. Suurin osakkeenomistaja on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö Solidium Oy, joka omisti vuoden 2022 lopussa 15,5 % ulkona olevista osakkeista. Ulkomaisten omistajien osuus laski vuoden aikana hieman ja oli 
vuoden 2022 lopussa 30,8 %. 

Outokumpu jatkoi säännöllistä ja aktiivista keskustelua sijoittajien ja analyytikoiden kanssa vuoden aikana. Tärkeimpiä aihealueita sijoittajien kanssa keskusteltaessa olivat energiamarkkinoiden odottamaton tilanne, kustannusinflaatio, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen seuraukset sekä yleiselle markkinatilanteelle että raaka-aineiden ja ruostumattoman teräksen hintakehitykselle. 
Muita aiheita olivat Outokummun strategian toinen vaihe ja siihen liittyvät taloudelliset tavoitteet, vahvistunut tase ja tavanomainen käyttekatetaso, pääomien kohdentaminen ja vastuullisuus.

 

Lue lisää

Sijoittajakalenteri
Pääomamarkkinapäivä
Tehdasvierailut
Verkkolähetykset
Yhteystiedot sijoittajille
Tilaa ja tutustu IR-uutiskirjeeseen