Outokummun sijoittajasuhdetiimi toimittaa markkinoille ajan tasalla olevaa tietoa liiketoiminnasta ja yrityksen taloudellisesta kehityksestä.

Tiimi tapaa sijoittajia säännöllisesti ja varmistaa, että yrityksellä ja markkinoilla on saumaton vuorovaikutus. Lisäksi sijoittajasuhdetiimi järjestää sijoittajatapaamisia ylimmän johdon kanssa.

 

Sijoittajasuhdekäytäntö

Pääperiaatteet:

  • Läpinäkyvää, selkeää, ennakoivaa ja ajan tasaista tietoa
  • Tietoa annetaan johdonmukaisesti sekä positiivista että negatiivisista asioista
  • Kaikkia osakkeenomistajia kohdellaan tasapuolisesti
  • Ylin johto on sitoutunut ja asiantunteva IR-tiimi

 

Tärkeimmät tehtävät:

  • Tuottaa oikeaa ja olennaista tietoa markkinoille, jotta ne voivat arvostaa osakkeen oikein
  • Varmistaa, että sijoittajat luottavat yritykseen ja omistaja-arvo säilyy

 

Suljettu ikkuna

Outokummulla on 30 päivän suljettu ikkuna ennen koko vuoden ja osavuosikatsausten julkistamista. Suljetun ikkunan aikana me emme tapaa pääomamarkkinoiden edustajia emmekä kommentoi tulosennusteita.

Lue lisää

Sijoittajakalenteri
Pääomamarkkinapäivä
Tehdasvierailut
Tiedonantopolitiikka