Liputusilmoitukset koskevat osakkeenomistajien omistusosuuden muutoksia, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa tietyn osuuden yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Suomalaisen listayhtiön osakkeenomistajalla on Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisesti velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus. Julkaistut liputustiedotteet näet tiedotearkistosta.

 

Osakkeenomistajat

Ajantasaista tietoa Outokummun suomalaisista osakkeenomistajista on saatavilla Outokummun osakkeenomistajat -sivulla.

 

Liputusilmoitukset

Liputusilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä Outokummun sijoittajasuhdetiimiin.