Outokummun osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Large Cap -luettelossa kaupankäyntitunnuksella OUT1V ja ne ovat osa suomalaista arvo-osuusjärjestelmää. Koko osakepääoma oli 311 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Kaikilla Outokummun osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus ja osinko-oikeus. Outokummun osakkeita on yhteensä 456 874 448 kappaletta ja Outokummun hallussa 18 helmikuuta 2022 oli 4 164 711 omaa osaketta.
Osakkeen perustiedot
Osaketyökalut
Osakkeenomistajat
Analyytikot
Osinko
Konsensusennusteet
Osakepääoma
Osakkeiden yhdistäminen vuonna 2014
Liputusilmoitukset
Omat osakkeet