Vastuullisuuden hallinta

Vastuullisuutemme perustuu hyvin toimivaan hallintotapaan.

Pyrimme jatkuvaan parantamiseen ja avoimuuteen kestävässä hallinnossamme.

ToimistotyöntekijäOutokumpu on vahvasti sitoutunut noudattamaan lakeja ja eettisiä liiketoimintaperiaatteita. Nämä eettiset periaatteet on esitetty Outokummun toimintaohjeessa (Code of Conduct). Siinä annetaan myös yhteistä työskentelytapaa koskevia ohjeita, joiden avulla pyritään varmistamaan, että kaikki työntekijät noudattavat Outokummun eettisiä periaatteita.

Outokummun vaatimustenmukaisuusohjelman tavoitteena on varmistaa, että Outokumpu ja sen työntekijät noudattavat lakeja ja säännöksiä sekä Outokummun sisäisiä käytäntöjä ja ohjeita. Ohjelmalla pyritään myös vähentämään globaalisti vaatimustenmukaisuusriskejä sekä yritykselle että jokaiselle työntekijälle ennaltaehkäisy- ja valvontatoimien avulla.

Ohjelman keskeisenä osana on lisätä tietoisuutta ja antaa koulutusta toimintaohjeista ja niiden aiheista. Outokummun toimintaohjeissa on asetettu nollatoleranssi korruptoituneille käytännöille, ja niissä edellytetään sovellettavien kilpailulakien noudattamista.

Outokumpu kehittää vaatimustenmukaisuusohjelmaansa jatkuvasti etenkin seuraavilla painopistealueilla: kilpailulainsäädännön noudattaminen, korruption torjunta, kaupan vaatimustenmukaisuus, tietosuoja sekä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Vaatimustenmukaisuusriskit, mukaan lukien korruptioriskit, arvioidaan ja tarkistetaan vuosittain, ja ne kuvataan vuosikertomuksessamme yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä sekä keskeisiä riskejä koskevassa osiossa.

Outokummulla on raportointikanava, josta vastaa ulkoinen toimija ja jonka kautta voi ilmoittaa vakavista väärinkäytöksistä luottamuksellisesti ja tarvittaessa nimettömästi. SpeakUp-järjestelmä on sekä Outokummun työntekijöiden että ulkopuolisten sidosryhmien käytettävissä.

Read more

Toimintaohje
SpeakUp-raportointikanava
Hallinto

Sustainability policies

Code of Conduct
Corporate Responsibility Policy
Human Rights Policy
Supplier Code of Conduct
General Procurement Supplier Requirements
Health and safety policy
Modern Slavery Statement 2021
Modern Slavery Statement 2022
Tax statement