Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kulutus kasvaa: se on monin tavoin vastaus tarpeeseen löytää pitkäikäisiä ja kestäviä ratkaisuja maailman tämän hetken tärkeimpiin haasteisiin.

Megatrendit ohjaavat kysyntää kestäviin ratkaisuihin

Ruostumattoman teräksen keskeiset kasvun ajurit ovat globaalit megatrendit eli kaupungistuminen, liikkuvuuden lisääntyminen, talouden ja väestön kasvu sekä ilmastonmuutos. Koska megatrendit lisäävät talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kestävään kehitykseen liittyviä vaatimuksia, on ehdottoman tärkeää kehittää kestäviä, pitkäaikaisia ratkaisuja, jotka voidaan elinkaaren päätteeksi käyttää uudelleen. Outokummun vastuullisuusstrategia kattaa toimintojemme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät osa-alueet. Ilmastonmuutoksen torjunta hiilijalanjälkeämme pienentämällä on selkeä fokusalue. Tavoitteenamme on myös vähentää vaikutuksiamme ympäristöön esimerkiksi parantamalla tuotannon energiatehokkuutta ja käyttämällä vähähiilistä sähköä. Outokummun sitoutuminen ja osallistuminen vastuullisuuteen on olennainen osa koko arvoketjuamme aina hankinnasta tuotantoon ja asiakastoimituksiin. Meillä on alamme pienin hiilijalanjälki, ja olemme johtava kiertotalouden toimija, sillä ruostumattomassa teräksessämme kierrätetyn materiaalin osuus on alan suurin – yli 90 %. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja, joilla voimme parantaa tuotteidemme ja prosessiemme vastuullisuutta entisestään.

Maailmanlaajuiset markkinat ja isoja globaaleja tuottajia

Outokumpu toimii maailmanlaajuisilla ruostumattoman teräksen markkinoilla. Maailmanluokan tuotantomme, kattava tuoteportfolio ja taattu osaaminen muodostavat vakaan pohjan strategian toteuttamiselle. 

Kylmävalssattujen tuotteiden markkinat olivat noin 26,5 miljoonaa tonnia vuonna 2020. Outokummun osuus maailmanlaajuisesti oli noin 6 %. Euroopassa markkinaosuutemme kylmävalssatuissa tuotteissa oli noin 30%, Pohjois- ja Väli-Amerikan (USMCA) alueella noin 24 % ja Yhdysvalloissa noin 22 %. Outokumpu on markkinajohtaja Euroopassa ja selvästi markkinoiden toiseksi suurin Yhdysvalloissa. (Lähteet: EUROFER, SMR, Yhdysvalloissa Foreign Trade Statistics, American Iron & Steel Institute)

Outokummun lisäksi suurimpiin ruostumattoman teräksen tuottajiin kuuluvat aasialaiset Tsingshan, TISCO, POSCO, Baosteel ja YUSCO sekä eurooppalaiset Acerinox ja Aperam. Useat aasialaiset tuottajat valmistavat myös hiiliterästä, kun taas eurooppalaiset valmistajat keskittyvät ruostumattomaan teräkseen. (Lähde: CRU)

Pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät

Ruostumattoman teräksen kysynnän pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen myönteiset vuoden 2020 koronavirustilanteesta huolimatta. 

Globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja liikkuvuuden lisääntyminen, yhdistettynä energian, ruoan ja puhtaan veden kysynnän kasvuun tukevat ruostumattoman teräksen kysynnän kasvua arvioiden mukaan myös tulevaisuudessa. Vuonna 2020 maailmanlaajuinen terästuotannon määrä oli 1 864 miljoonaa tonnia, josta noin 3 % oli ruostumatonta terästä. (Lähteet: CRU, Worldsteel)

Ruostumattoman teräksen kysyntään vaikuttaa koko maailman, tiettyjen alueiden sekä maiden taloustilanne sekä teollisuuden tuotannon ja investointitoiminnan taso.

Viimeisimmät näkymät on julkaistu aina viimeisimmän osavuosikatsauksen yhteydessä.

Markkinatilanne jatkuu vaikeana

Vuonna 2020 ruostumattoman teräksen kulutusta ja tuotantoa vaikeutti koronaviruspandemia. Erilaisten sulkujen myötä koronaviruspandemia vaikutti eniten Euroopan ja Amerikan markkinoihin toisella neljänneksellä, ja vuoden loppua kohti markkinat lakoivat toipua vahvasti. Euroopan terästeollisuus kärsi edelleen kolmansien maiden tuonnin suuresta osuudesta ja hintapaineesta, vaikka Euroopan unioni otti käyttöön huhtikuussa polkumyyntitullut Kiinasta, Indonesiasta ja Taiwanista tuodulle kuumavalssatulle ruostumattomalle teräkselle. On tärkeää, että EU jatkaa kaupan suojatoimenpiteitä myös kesäkuun 2021 jälkeen, sillä Aasian ylikapasiteetin helpottumisesta tai vuonna 2018 käyttöön otettujen Yhdysvaltain tuontitullien lopettamisesta ei ole merkkejä. Ruostumattomien terästuotteiden reaalikysyntä oli 42,8 miljoonaa tonnia vuonna 2020 kysynnän laskettua edellisvuoden 44,3 miljoonasta tonnista 3,3 %. Kysyntä laski EMEA-alueella 12,1 % ja Amerikoissa 12,3 %, kun taas Aasian ja Tyynenmeren alueella laskua oli vain 0,2 %. Kysyntä laski eniten eli 15,6 % autoteollisuudessa ja raskaassa liikenteessä. Teollisuustuotannossa ja raskaassa teollisuudessa kysyntä laski 4,8 %, arkkitehtuurissa ja rakentamisessa 3,3 %, kemian-, petrokemian- ja energiateollisuudessa 2,3 % ja kuluttajatuotteissa ja lääketeollisuudessa 0,5 %. (Lähde: SMR)

Maailmanlaajuinen ruostumattoman teräksen tuotanto laski noin 5 % vuonna 2020 edellisvuodesta ja oli noin 50,4 miljoonaa tonnia. Tuotanto väheni lähes kaikilla alueilla: kasvua oli vain Indonesiassa, ja Kiinassa tuotanto oli samalla tasolla kuin vuonna 2019. Se kertoo toisaalta, että Indonesian kapasiteetin nopea kasvu on jatkunut, ja toisaalta, että Kiina on toipunut nopeasti koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä. (Lähde: CRU)

Ruostumattoman teräksen teollisuus on viime vuosina kärsinyt ylikapasiteetista erityisesti Aasiassa. Ruostumattoman teräksen aihioiden maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti kasvoi 60,1 miljoonaan tonniin vuonna 2020 eli noin 2 %. Kapasiteetin käyttöasteen arvioidaan maailmanlaajuisesti laskeneen 70 %:n tasolle vuonna 2020. Koska ruostumattoman teräksen valmistus sitoo paljon pääomia, tuottajat pyrkivät korkeisiin käyttöasteisiin saavuttaakseen hyvän kannattavuuden. (Lähde: CRU)

Ruostumatonta terästä myydään joko suoraan loppukäyttäjille tai jakelijoille tai metallinjalostajille, kuten palvelukeskuksille, jotka myyvät tuotteet eteen päin loppukäyttäjille. Vuonna 2020 Outokummun ruostumattomasta teräksestä 52 % myytiin suoraan loppuasiakkaille. Loput 48 % myytiin jakelijoille, jotka varastoivat ja käsittelevät ruostumatonta terästä loppukäyttäjien tarpeisiin.  

Viimeisimmät markkinakommentit toimitusjohtajan katsauksessa ja viimeisimmissä osavuosiselvityksissä

Lue lisää

Materiaalit
Toimitusjohtajan katsaus
Tavoitteet ja näkymät
Vastuullinen sijoitus