Ihmiset ja yhteiskunta

Menestyksemme perustuu ihmisiin ja yhteisöihin.

Outokumpu on olemassa työntekijöiden, toimipaikkojemme yhteisöjen, liikekumppaneiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien kautta. Toiminnallamme on huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia henkilökohtaisten, paikallisten, kansallisten ja globaalien yhteisöjen tasolla. Siksi kannamme vastuumme ihmisistä ja yhteiskunnista monin eri tavoin.

Laajat vaikutukset edellyttävät tarkasti harkittuja toimia

Edistämme yhteisöjen hyvinvointia verojen maksamisella, suoralla ja epäsuoralla työllistämisellä sekä osallistumalla yhteisön hyvinvoinnin edistämiseen monilla muilla tavoin. Vaikka Outokumpu toimii globaaleilla markkinoilla, tuotantolaitoksemme sijaitsevat usein pienissä kaupungeissa, joissa se on usein yksi harvoista alueen yksityisen sektorin työnantajista. Tiedostamme, että päätöksillämme voi olla merkittäviä vaikutuksia sekä henkilöstöömme ja yhteisöihin että paikallisiin palveluntarjoajiin ja toimittajiin.


Turvallisuus on meille kaikkein tärkeintäIhmiset ja yhteiskunta

Uskomme, että vahva turvallisuuskulttuuri korreloi paremman laadun ja tuotantotehokkuuden kanssa. Tällä tavoin otamme vastuun myös työntekijöistämme ja ympäröivistä yhteiskunnista. Rakennamme yhteistä turvallisuuskulttuuria turvallisuusperiaatteiden avulla ja jakamalla parhaita käytäntöjä keskenämme.

 

Osaamisen kehittäminen

Mielestämme on välttämätöntä mitata ja hallita organisaation terveyttä kokonaisvaltaisella ja johdonmukaisella tavalla. Olemme myös sitoutuneet tukemaan henkilöstömme kehitystä koulutusohjelmien ja suorituskyvyn hallinnan avulla.

Outokumpu arvioi säännöllisesti organisaation terveyttä kyselyssä, jossa arvioidaan organisaation vahvuudet ja kehitysalueet sekä uusien kehitysohjelmien tarve.

 

Jäljitettävyys ja vastuu koko toimitusketjussa

Outokumpu on osa globaalia toimitusketjua tuottaessaan ruostumatonta terästä johtaville brändeille ja vaativille teollisuudenaloille ympäri maailmaa. Asiakkaamme odottavat meiltä jäljitettävää toimitusketjua, ja siksi meillä on tiukat vaatimukset myös toimittajillemme.

Outokumpu on vahvasti sitoutunut noudattamaan lakeja ja eettisiä liiketoimintaperiaatteita. Outokummun toimintaohjeissa on esitetty nämä eettiset standardit sekä yhteistä työskentelytapaa koskevat ohjeet. Kaikkien toimittajien ja alihankkijoiden on noudatettava toimintaohjeitamme tai vastaavia standardeja sekä täytettävä toimittajia koskevat vaatimuksemme. Outokumpu seuraa toimittajiaan tarkasti itsearviointien, seulontojen ja auditointien avulla.

Read more

Työntekijämme
Turvallisuus
Vaikutus yhteiskuntaan
Vastuullinen toimitusketju