Vastuullinen sijoitus

Vastuullisuus on Outokummun liiketoiminnan ytimessä: Olemme ylpeitä siitä, että valmistamme kierrätetystä materiaalista ruostumatonta terästä, joka on ympäristöä säästävä ja luja materiaali ja auttaa siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti.
Sivua viimeksi päivitetty: 19.03.2024

Vastuullisuus on integroitu kaikkiin toimintoihimme ja päätöksiimme raaka-aineiden ostosta tuotantoon ja logistiikkaan. Odotamme myös liiketoimintakumppaneidemme, alihankkijoidemme ja toimittajiemme noudattavan vastaavia standardeja. 


Johtava vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottaja

Outokumpu on maailman johtava vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottaja. Hiilijalanjälkemme on selvästi alle toimialan keskiarvon. Valmistamme ruostumatonta terästä, jonka hiilijalanjälki on jopa 75 % teollisuudenalan globaalia keskiarvoa pienempi*. Kaikkia ruostumattoman teräksen tehtaita voidaan pitää merkittävinä kierrätyslaitoksina. Meillä on myös kunnianhimoinen, tieteeseen perustava 1,5 asteen mukainen ilmastotavoite, joka on Science Based Targets -aloitteen (SBT-aloite) hyväksymä.

Tavoitteen saavuttamiseksi Outokummun tavoitteena on vähentää suorien ja epäsuorien päästöjen sekä toimitusketjun päästöintensiteettiä 42 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2016 lähtötasosta. Outokummun pitkän aikavälin tavoite on hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä soveltamisaloilla 1 ja 2 eli suorissa ja epäsuorissa päästöissä. Ilmastovaikutuksen pienentämisen lisäksi tärkeimmät ympäristötavoitteemme ovat kierrätysmateriaalin suuri osuus, energiatehokkuus ja ympäristöpoikkeamien nollataso.

Vuoteen 2023 mennessä Outokumpu on vähentänyt päästöintensiteettiä 27 % vuoden 2016 lähtötasosta: jatkoimme vastuullisuusstrategiamme toteuttamista eli lisäsimme kierrätysmateriaalin ja vähäpäästöisten sähkön käyttöä, paransimme energiatehokkuutta ja toimintoja sekä korvasimme fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla vaihtoehdoilla.


Liiketoimintamme perustuu kiertotalouteen

Ruostumaton teräs on materiaalina vahva, korroosionkestävä, monikäyttöinen ja hygieeninen: monin eri tavoin täydellinen ratkaisu maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten raaka-aineiden niukkuuteen, kaupungistumiseen sekä ilmaston ja vesistöjen haasteisiin. Ruostumaton teräs on 100-prosenttisesti kierrätettävää. Se on maailman kierrätetyin materiaali, jonka laatu säilyy kierrätyksestä huolimatta.

Liiketoimintamme perustuu kiertotalouteen, onhan tärkein raaka-aineemme kierrätysteräs. Lisäksi Outokumpu käyttää tuotannossaan omien prosessiensa tähde- ja sivutuotteita. Näin ollen Outokummun kierrätetyn raaka-aineen käyttöaste on toimialan korkein. Vuonna 2023 teräksemme kierrätyssisältö oli tähänastinen ennätyksemme, kun teräksemme kierrätyssisältö oli 94,6 %.

Ferrokromi tekee ruostumattomasta teräksestä ruostumatonta. Outokummulla on oma kromikaivos ja ferrokromilaitos, jotka tekevät meistä omavaraisen ainoa yrityksenä toimialalla. Tämä takaa meille pysyvän kilpailuedun hiilidioksipäästöissä, koska ferrokromitoimintojemme hiilijalanjälki on jopa 67 % pienempi kuin toimialan keskiarvo.

Outokumpu on YK:n Global Compactin allekirjoittaja ja sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Olemme määrittäneet näistä tavoitteista viisi, jotka tukevat parhaiten toimintojamme ja vastuullisuusteemojamme.

Lue lisää

Vastuullisuusstrategia
Ilmastonsuojelu
Kiertotalous
Sitoumukset ja aloitteet
Vastuullisuus Outokummussa
Kestävän kehityksen avainluvut