Koska ruostumaton teräs on oikein käytettynä inerttiä ja reagoimatonta, sen terveys- ja turvallisuusvaikutukset ovat vähäiset. Siksi ruostumatonta terästä käytetään laajasti lääkinnällisissä laitteissa sekä elintarviketeollisuuden laitteissa ja työkaluissa, joissa terveys ja käytön turvallisuus on äärimmäisen tärkeää.

Terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ovat kuitenkin tärkeitä – ruostumattoman teräksen valmistusprosessin lisäksi myös silloin, kun asiakkaamme käsittelevät materiaalia, kun ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita käytetään ja kun ne lopulta kierrätetään ja sulatetaan uudelleen.

Metallien vapautumista tutkittiin äskettäin testausohjelmassa, jossa vakiintuneet ruostumattomat teräslajit olivat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Tutkimuksessa vahvistettiin, että ruostumaton teräs soveltuu elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvaksi materiaaliksi. Olemme myös testanneet joitakin äskettäin kehitettyjä ruostumattomia teräslajeja elintarvikekosketuksen suhteen. Tulokset paljastivat, että nämä uudet lajit soveltuvat elintarvikekosketukseen yhtä hyvin kuin vakiintuneemmat ruostumattoman teräksen laadut. Testauksen lisäksi meillä on pitkäaikaista kokemusta ruostumattoman teräksen käytöstä monenlaisissa sovelluksissa.

Tarjoamme turvallisuustietoja tuotteistamme

Outokumpu valmistaa ruostumattomia teräslajeja, jotka on standardoitu ja todistettu turvallisiksi suositellussa käytössä. Käyttöturvallisuusdokumentti sisältää tietoja materiaalin sisältämistä aineista sekä ruostumattoman teräksen käsittelyssä noudatettavista turvatoimista. Tarjoamme riittävät turvallisuustiedot REACH-vaatimusten mukaisesti, jotta tuotteiden käyttö ja hävittäminen on turvallista. Tiedot tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. Tarjoamme myös lisätietoa jokaisen ruostumattoman teräslajin kemiallisista ja teknisistä ominaisuuksista.

EU:n käyttöturvallisuusdokumentti ja Yhdysvaltain aineiden käyttöturvallisuustiedotteet (MSDS) ovat ladattavissa alta Ruostumattoman teräksen turvallinen käyttö -välilehdestä.

REACH-, GADSL-, RoHS- ja WEEE-vaatimusten täysimääräinen noudattaminen

Outokummun tuotteet eivät sisällä erityistä huolta aiheuttavia aineita tai SVHC-aineita (sellaisina kuin ne määritellään REACH-lainsäädännössä), eivätkä ne sisällä myöskään GADSL-luettelon mukaan kiellettyjä aineita. Tuotteemme ovat seuraavien EU-direktiivien mukaisia:

REACH
ELV ja GADSL
RoHS ja WEEE.

 

Tuoteturvallisuusdokumentit (englanniksi)

Outokumpu RoHS 2024
Outokumpu REACH 2024
Outokumpu ELV and GADSL 2024
Outokumpu EU Safety Information Sheet Nickel Alloy
Outokumpu EU safety information sheet stainless steel