Vastuullisuus-strategia

Vastuullisuus on nivottu osaksi liiketoimintaamme ja strategiaamme.

Vastuullisuusstrategiamme kolme osa-aluetta ovat ympäristö, ihmiset ja yhteiskunta sekä hyvä hallintotapa. Olemme asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita ja etsimme jatkuvasti tapoja parantaa toimintaamme. Lähestymistapamme heijastaa sekä vastuullisuuden tärkeyttä että sen tarjoamia mahdollisuuksia.

Vastuullisuusstrategiamme

Outokummun vastuullinen ruostumaton teräs luo osaltaan ikuisesti kestävää maailmaa. Ruostumaton teräs on kiertotalouden ytimessä. Kestäviä ratkaisuja, ikuisia sellaisia, tarvitaan väestönkasvun, kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.

Pitkän aikavälin ilmastotavoitteemme on vähentää suoria ja epäsuoria hiilidioksidipäästöjämme sekä toimitusketjumme päästöjä (luokat 1, 2 ja 3) vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Siksi kehitämme hiilineutraaliussuunnitelmaa kaikissa toiminnoissamme.

Asiakkaamme ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä
 

Ympäristö

Päästöjen vähentäminen ja tulevaisuuden kannalta kestävien ratkaisujen tarjoaminenIhmiset ja yhteiskunta 

Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus kaikessa toiminnassamme

Hallintotapa

Läpinäkyvyyden varmistaminen ja vaatimustenmukaiset prosessit

 Vastuullisuus kuuluu olennaisena osana strategiaamme, ja se toteutetaan ohjelmakeskeisesti
Sähköistetty tuotanto Vastuullinen hankinta Inklusiivisuus ja monimuotoisuus Johtajuus ja kulttuuri  Vaatimustenmukaisuus
 Digitalisoituminen  Kumppanuudet  Outokummun arvot  Konsernin standardit  Nollatoleranssi korruptiota kohtaan

 

Tornion tehdas ilmasta
Alan johtaja vastuullisuudessa 

Outokumpu on johtava vastuullista ruostumatonta terästä tuottava yritys, jonka toiminnan perustekijöitä ovat perintömme, työntekijämme ja tuotantomme. Vahvistamme tätä johtajuutta entistä kunnianhimoisemmalla vastuullisuusstrategialla ja pyrimme olemaan alamme johtaja vastuullisuudessa. Outokumpu on sitoutunut myös Science Based Targets -aloitteeseen ja rajoittamaan ilmaston lämpenemisen alle 1,5 ºC.


Investoinnit ja parannukset

Etsimme jatkuvasti tapoja parantaa tehokkuuttamme ja minimoida ympäristövaikutuksemme. Outokumpu toimii alalla, joka kuluttaa paljon raaka-ainetta ja energiaa. Outokummun ympäristötehokkuuden parannukset perustuvat pitkäaikaisiin ponnisteluihin ja jatkuvaan parantamiseen. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastuullisemmaksi sekä parantamalla nykyisiä prosesseja että kehittämällä täysin uusia tapoja työskennellä ympäristön kannalta tehokkaammin.

15 viime vuoden aikana Outokumpu on investoinut yli 450 miljoonaa euroa ympäristövaikutusten pienentämiseen, esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen ja jätteen vähentämiseen liittyviin hankkeisiin. Meillä on käytössä sertifioidut ympäristönhallintajärjestelmät, ja teemme jatkuvia parannuksia kaikissa tuotantoyksiköissä varmistaaksemme, että toimintamme noudattaa kaikkia standardeja ja säännöksiä.

Lue lisää

Vastuullisuutta edistävät tekijät
Sitoumukset ja aloitteet
Raportointi
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vastuullisuuskatsaukset

Outokumpu on julkaissut suomenkielisen vastuullisuuskatsauksen vuoden 2021 katsauksesta alkaen.
Vastuullisuuskatsaus 2022
Vastuullisuuskatsaus 2021
Sustainability review 2020
Sustainability review 2019
Sustainability review 2018
Sustainability review 2017
Sustainability review 2016
Sustainability report 2015
Sustainability report 2014
Sustainability report 2013
Sustainability report 2012
Sustainability review 2011
Sustainability review 2010 - business and sustainability
Sustainability review 2010 - people and society
Outokumpu sustainability review 2009
Sustainability report 2008
Sustainability report 2007

Vastuullisuuspolitiikat (englanniksi)

Code of Conduct
Corporate Responsibility Policy
Human Rights Policy
Supplier Code of Conduct
General Procurement Supplier Requirements
Health and safety policy
Modern Slavery Statement 2021
Modern Slavery Statement 2022
Tax statement