Outokumpu on sitoutunut aktiiviseen ja avoimeen tiedon antamiseen kaikille sidosryhmilleen. Tiedon on oltava luotettavaa, ennakoivaa, puolueetonta ja ajankohtaista.

Outokummun osake on listattu Nasdaq Helsingissä, ja Outokumpu noudattaa tiedotuksessaan Nasdaq Helsingin antamia ohjeita ja sääntöjä sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Tiedonantopolitiikassa on kerrottu Outokummun noudattamat pääperiaatteet viestinnässä lehdistön, sijoittajien, analyytikoiden ja muiden tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa.

Alkuperäinen tiedonantopolitiikka on hyväksytty 24.3.2009, ja sitä on täydennetty 7.5.2019.

Outokummun tiedonantopolitiikka (englanninkielinen)


Päivitetty 7.5.2019.