Omat osakkeet

Tutustu Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden määrään, niiden viimeisimpiin luovutuksiin ja hankintoihin sekä yhtiökokouksen valtuutuksiin.
Sivua viimeksi päivitetty: 08.04.2024

Omat osakkeet

Outokummun hallussa on tällä hetkellä 33 188 820 yhtiön omaa osaketta. 

 

Omien osakkeiden viimeisimmät luovutukset

6.7.2023 Outokummun hallitus päättu luovuttaa Vaihto-osakkeina Outokummun hallussa olevia osakkeita. Kesäkuussa 2023 Outokumpu sai vaihtoilmoituksen, jonka mukaan Velkakirjoja vaihdetaan 200 000 euron edestä yhteensä 67 916 Outokummun osakkeeksi. Luovutuksen jälkeen Outokummun omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä on 23 041 290.

21.2.2023 Outokumpu Oyj:n hallituksen päätöksen perusteella yhteensä 891 710 Outokummun osaketta verojen jälkeen on luovutettu siirrettäväksi osakepalkkioina suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman kauden 2020–2022 osallistujille sekä rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman kausien 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024 piiriin kuuluville henkilöille. Siirron jälkeen Outokummun omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä on 16 420 562 kpl.

18.2.2022 Outokumpu luovutti yhteensä 137 760 Outokummun osaketta verojen jälkeen siirrettäväksi osakepalkkioina. Rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman 2019–2021 piiriin kuuluville henkilöille annetaan 90 740 osaketta verojen jälkeen ja rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman 2021–2023 piiriin kuuluville henkilöille 47 020 osaketta verojen jälkeen. Osakepalkkioiden maksusta on alun perin tiedotettu 8.2.2022. Osakepalkkiot maksetaan Outokummun hallussa olevilla yhtiön omilla osakkeilla, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu. Siirron jälkeen Outokummun omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä on 4 164 711 kpl.

20.12.2021 Outokumpu luovutti yhteensä 10 950 Outokummun osaketta siirrettäväksi osakepalkkiona rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman 2019–2021 perusteella. Osakepalkkion maksusta on alun perin tiedotettu 17.12.2021. Osakepalkkio maksetaan Outokummun hallussa olevilla yhtiön omilla osakkeilla, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu. Siirron jälkeen Outokummun omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä on 4 302 471 kpl.

18.2.2021 Outokumpu luovutti yhteensä 58 815 osaketta siirrettäväksi osakepalkkioina rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman kausien 2018–2020 piiriin kuuluville henkilöille. Osakepalkkioiden maksusta on alun perin tiedotettu 4.2.2021. Osakepalkkiot maksetaan Outokummun hallussa olevilla yhtiön omilla osakkeilla, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu. Siirron jälkeen Outokummun omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä on 4 313 421 kpl.

14.12.2020 Outokumpu luovutti  yhteensä 178 350 osaketta siirrettäväksi johdon osakeosto-ohjelman perusteella sen jälkeen, kun hallitus päätti osakepalkkioista 10.12.2020. Siirron jälkeen Outokummun hallussa oli 4 372 236 omaa osaketta.

24.2.2020 yhteensä 49 147 Outokummun osaketta toimitettiin yhtiön rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman (RSP) kausien 2017–2019 piiriin kuuluville henkilöille. Osakepalkkioista kerrottiin alun perin 5.2.2020 annetulla pörssitiedotteella. Siirron jälkeen Outokumpu Oyj:n omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä oli 4 550 586 kpl.

20.12.2019 Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä väheni  384 928 osakkeella sen jälkeen, kun yhtiö maksoi osakepalkkioita sen hallussa olevilla osakkeilla. Muutosten jälkeen yhtiön omien osakkeiden lukumäärä oli 4 599 733.

13.9.2019 Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä väheni 2 877 osakkeella. Osakemäärän vähentyminen on seurausta yhtiön 13.9.2019 maksamista osakepalkkioista. Muutosten jälkeen yhtiön omien osakkeiden lukumäärä on 4 984 661.

9.5.2019 Outokumpu Oyj:n hallituksen päätöksen perusteella yhteensä 81 709 Outokummun osaketta on toimitettu yhtiön suoritepohjaisen osakeohjelman (PSP) ja rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman (RSP) kausien 2016–2018 piiriin kuuluville henkilöille.

 

Omien osakkeiden hankinnat

Outokumpu on hankkinut omia osakkeitaan yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla talvella 2023–2024, talvella 2022–2023, toukokuussa 2018, helmikuussa 2017 ja toukokuussa 2016.

Lue lisää osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta 2023–2024 > 

Lue lisää osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta 2022–2023 >

Lue lisää toukokuun 2018 omien osakkeiden hankinnasta > 

Lue lisää helmikuun 2017 omien osakkeiden hankinnasta >

Lue lisää toukokuun 2016 omien osakkeiden hankinnasta >

 

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 45 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Valtuutuksen nojalla hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. 

 

Valtuutus päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhteensä enintään 45 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ei kuitenkaan Outokummun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitettuja optio-oikeuksia. 45 000 000 osaketta vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.

Valtuutuksen nojalla hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.