Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen kommentoi vuoden 2020 kolmannen neljänneksen osavuosiselvitystä 5.11.2020:

  

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Outokumpu on jatkanut mittavia toimenpiteitään lievittääkseen COVID-19-pandemian vaikutuksia työntekijöihinsä, toimintoihinsa ja liiketoimintaansa. Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojeleminen on meille ensisijaisen tärkeää, ja olen tyytyväinen siihen, että toimenpiteemme ovat onnistuneet. Olemme myös sopeuttaneet toimintojamme kysynnän laskuun ja vähentäneet kiinteitä kustannuksia kustannussäästötoimien avulla. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että myyntimme työskentelee proaktiivisesti asiakkaiden kanssa näinä poikkeuksellisina aikoina varmistaakseen asiakaspalvelumme jatkumisen ja sen, että olemme jatkossakin asiakkaidemme luotettu kumppani.

Kolmannella neljänneksellä Outokummun toimitukset laskivat odotusten mukaisesti toiseen neljännekseen verrattuna, ja oikaistu käyttökate oli 22 milj. euroa. Americas-liiketoiminta-alue on onnistunut tuotannon ja kaupallisen toiminnan tasapainottamisessa ja on nyt menossa oikeaan suuntaan. Kolmannella neljänneksellä Americasin oikaistu käyttökate nousi 14 milj. euroon viime vuoden tappiollisesta tuloksesta.

Markkinatilanne Euroopassa oli vaikea. Kasvaneet Aasian tuonnin paineet, niihin liittyvä hintojen lasku ja tavanomainen kausivaihtelu johtivat siihen, että haastavalla neljänneksellä Europe-liiketoiminta-alueen oikaistu käyttökate oli 9 milj. euroa.

Euroopan komissio asetti lokakuussa lopulliset polkumyyntitullit Indonesiasta, Kiinasta ja Taiwanista tuodulle kuumavalssatulle teräkselle. Päätös on hyvä ja se on ensimmäinen askel reilun kilpailutilanteen ja kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi Euroopan ruostumattoman teräksen teollisuudelle. Se ei vielä kuitenkaan riitä, ja haluaisimme, että käytettävissä olevat työkalut kaupan suojaamiseksi otettaisiin kokonaisuudessaan käyttöön. Syyskuussa Euroopan komissio käynnisti tutkimukset Intian ja Indonesian kylmävalssatun ruostumattoman teräksen tuonnista mahdollisten väliaikaisten polkumyyntitullien määrittelemiseksi. 

Outokumpu on tänään julkistanut uuden strategiansa, joka keskittyy taseen vahvistamiseen ja kestävään tuottoon pitkällä aikavälillä. Strategian ensimmäisessä vaiheessa keskitymme saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme, jotka ovat käyttökatteen parantaminen 200 milj. eurolla ja korollisen nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhteen lasku alle kolmen vuoden 2022 loppuun mennessä. Nämä tavoitteet saavutetaan tiukalla kustannusten ja pääoman hallinnalla, vahvalla asiakasyhteistyöllä sekä tehostamalla ja madaltamalla organisaatiota.

Strategian toteuttamisessa parannamme raaka-ainetehokkuutta, leikkaamme toiminnan kustannuksia ja rajaamme vuosittaiset käyttöomaisuusinvestoinnit 180 milj. euroon vuosina 2021 ja 2022. Tavoittelemme myös säästöjä kiinteissä kustannuksissa ja olemme tänään kertoneet aloittavamme yhteistoimintaneuvottelut koskien suunniteltua noin 1 000 henkilön vähennystä. Suunnitellut toimenpiteet ovat vaikeita erityisesti nyt pandemia-aikana, ja teemme kaikkemme varmistaaksemme reilun ja läpinäkyvän neuvotteluprosessin. Toteuttamalla strategiamme määrätietoisesti ja systemaattisesti tuomme esiin yhtiön todellisen arvon tuottaaksemme arvoa kaikille sidosryhmillemme."