Osinko

Outokummun osinkopolitiikka päivitettiin vuoden 2018 alussa. Uuden osinkopolitiikan mukaan osinkoja maksetaan 30–50 % nettotuloksesta koko suhdannekierron aikana.

Vuodelta 2019 ei makseta osinkoa

Outokummun varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.5.2020 hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Tammi–syyskuun 2020 tulosta arvioituaan Outokummun hallitus pitää tärkeänä vahvistaa yhtiön tasetta ja on päättänyt, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa.

Hallitus pitää yhtiön taloudellisen tilanteen parantamista haastavassa markkinatilanteessa edelleen ensisijaisen tärkeänä.

OSINGOT
 2019 2018 2017 2016 2015–2011 2010
Osinko/osake, €   0.15 0.25 0.10 0.25
Osinko/tulos, %   47.4 26.3 28.8
Efektiivinen osinkotuotto, %   4.7 3.2 1.2 1.8