Outokumpu allekirjoittaa aiesopimuksen kanadalaisen Greenland Resources Inc:in kanssa vahvistaakseen vastuullisen molybdeenin toimitusketjua tulevaisuudessa

Outokumpu Oyj
Lehdistötiedote
6.10.2023 klo 12.00

Outokumpu allekirjoittaa aiesopimuksen kanadalaisen Greenland Resources Inc:in kanssa vahvistaakseen vastuullisen molybdeenin toimitusketjua tulevaisuudessa

Johtavana vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottajana Outokumpu on tutkinut mahdollisuuksia vahvistaa vastuullisen molybdeenin toimitusketjua tulevaisuudessa länsimaisilta tuottajilta osana yhtiön pitkävälin strategiaa lisätä yhteistyötä arvoketjussa. Molybdeeni* on tärkeä raaka-aine Outokummun ruostumattoman teräksen tuotannossa. Outokumpu on siksi allekirjoittanut aiesopimuksen kanadalaisen Greenland Resources Inc. -kaivosyhtiön kanssa, jolla on käynnissä molybdeenikaivoshanke itäisessä Grönlannissa. Aiesopimuksen mukaisesti Outokumpu tukee tulevana asiakkaana Greenland Resources -yhtiötä sen neuvotellessa investoinnin rahoituksesta kaivoksen rakentamiseksi. Aiesopimuksen solmittuaan yhtiöt jatkavat neuvotteluja yhteistyöstä.  


Malmbjergin molybdeeniesiintymä sijaitsee itäisessä Grönlannissa, ja se on pitoisuuksiltaan ja hiilijalanjäljeltään erinomainen.

Greenland Resources kehittää pitoisuuksiltaan erinomaista Malmbjergin molybdeeniesiintymää, jonka malmissa on erittäin vähän haitallisia aineita. Esiintymä sijaitsee itäisessä Grönlannissa osana Tanskaa ja siten alueella, jossa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät näkökulmat ovat korkealla tasolla. Projektia tukevat Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) raaka-aineyhteisö ja Euroopan raaka-aineallianssi (European Raw Material Alliance, ERMA), joka on julkaissut yhteistyöstä tiedotteen 23.9.2023. Malmbjergin avolouhos voisi mahdollisesti kattaa neljänneksen molybdeenin kysynnästä Euroopassa. Eurooppa on toiseksi suurin molybdeenin kuluttaja maailmassa, mutta alueella ei ole molybdeenin tuotantoa.

Malmbjergin molybdeeniprojektin jalanjälki on pieni, koska kaivoksen infrastruktuuri koostuisi moduuleista, sen hiilidioksidipäästöt ja vaikutukset vesistöön olisivat pienet ja sen rikastushiekka-alueet suljettuja. 35 000 tonnia malmia kuljetettaisiin päivittäin painovoimalla toimivilla köysikuljettimilla, joiden käyttö ei vaadi energiaa eikä siten aiheuta hiilidioksidipäästöjä, ja kuljettimien jarruttaessa syntyvä energia otetaan talteen.

“On meille kilpailuetu, että Outokummun ruostumattoman teräksen hiilijalanjälki on jo toimialan pienin, ja haluamme aktiivisesti edistää vihreää siirtymää ja pienentää hiilidioksidipäästöjämme entisestään – koko teollisuudenalalla. Yhteistyö arvoketjussa auttaa meitä pienentämään toimitusketjun päästöjä, ja samalla haluamme varmistaa pääsyn kanadalaisen Greenland Resources -yhtiön kaltaisiin vastuullisiin molybdeenin esiintymiin. Pitkäaikainen yhteistyö Greenland Resourcesin kanssa voisi myös antaa meille pääsyn molybdeenin tasaiseen saatavuuteen ja suojata markkinoiden toimitusmäärien ja hintojen vaihteluilta. Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön ja jatkamme nyt neuvotteluja tavoitteena sitoutua pitkäaikaiseen yhteistyöhön”, sanoo Outokummun hankintajohtaja Marc-Simon Schaar.

“Suunnitelmissamme on louhia laadukasta molybdeeniä Grönlannissa, jossa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät vastuullisuusstandardit ovat korkealla tasolla ja jossa elintaso on osana Tanskaa hyvin samanlainen kuin Suomessa. Malmbjergin molybdeeniesiintymä on yksi maailman rikkaimmista ja puhtaimmista esiintymistä. Siitä valmistettavat ferroseokset sopivat käytettäväksi Outokummun valmistamissa korkealaatuisissa ruostumattomissa teräksissä. Outokummulle Malmbjerg tarjoaa pitkäikäisen ja luotettavan lähteen molybdeenioksidille ja briketeille, jotka eivät sisällä lainkaan hiiltä. Lisäksi yhtiö tietää grammalleen, mistä molybdeeni on tarkalleen louhittu ja voi seurata vastuullisuusstandardien toteutumista kaivoksen 20-vuotisen elinkaaren aikana. Kaivos on eurooppalainen hanke, jossa molybdeeniä louhitaan EU-maassa ja myös jatkojalostetaan ja valmistetaan edelleen terästuotteiseksi EU:n sisällä. Lisäksi merkittävä osuus kaivoksen laitteistosta, henkilöstöstä ja rahoituksesta tulee EU:n alueelta”, kertoo Greenland Resourcesin puheenjohtaja, tohtori Ruben Shiffman.  

* Molybdeeni parantaa korroosionkestävyyttä, ja runsaasti molybdeeniä sisältäviä teräslajeja kutsutaan joskus haponkestäviksi.

Lisätietoja kaivosalueen suunnitelmista sen ympäristövaikutusten pienentämiseksi on Greenland Resourcesin julkaisemalla videolla.

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669 

Media: viestintä- ja brändijohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374 tai Outokummun mediapuhelin 040 351 9840, s-posti media(at)outokumpu.com