Sisäpiiritieto: Outokumpu käynnistää osakkeiden takaisinosto-ohjelman, joka koskee enintään 11 miljoonaa osaketta

Outokumpu Oyj
Sisäpiiritieto
29.11.2023 klo 22.00

Sisäpiiritieto: Outokumpu käynnistää osakkeiden takaisinosto-ohjelman, joka koskee enintään 11 miljoonaa osaketta

Outokummun hallitus on hyväksynyt enintään 50 miljoonan euron suuruisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella. Ohjelmassa takaisinostettavien osakkeiden enimmäismäärä on 11 miljoonaa, joka vastaa noin 2,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Ohjelma alkaa aikaisintaan 1.12.2023 ja päättyy viimeistään 21.3.2024.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelmassa Outokummun tavoitteena on pienentää ja hallita yhtiön vaihtovelkakirjalainan laimentavaa vaikutusta. Outokumpu pitää takaisinostetut osakkeet aluksi hallussaan omina osakkeina ja se voi käyttää niitä vaihtovelkakirjalainoihin liittyvien velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Vaihtoehtoisesti Outokumpu voi päättää mitätöidä osan tai kaikki takaisin ostamistaan osakkeista ja vähentää pääomaansa vastaavasti. Osakkeiden takaisinostot rahoitetaan käyttämällä vapaan oman pääoman varoja. Ennen julkistusta Outokummun hallussa oli 23 041 290 omaa osaketta, jotka edustivat noin 5,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeiden takaisinostot julkisessa kaupankäynnissä toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.4.2014 päivätyn asetuksen nro 596/2014 (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä EU:n komission delegoidun asetuksen 2016/1052 (jotka muodostavat yhdessä turvasatamasäännökset) mukaisesti, mukaan lukien muun muassa päivittäiset hinta- ja määrärajoitukset Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla ja valituissa monenvälisissä kaupankäyntijärjestelmissä (MTF). Osakkeesta maksettava hinta määräytyy kulloisenkin kauppapaikan julkisessa kaupankäynnissä takaisinostokohetkellä turvasatamasäännösten nojalla sovellettavien hinta- ja määrärajoitusten mukaisesti.

Outokumpu on palkannut ulkopuolisen välittäjän toteuttamaan osakkeiden takaisinosto-ohjelman, ja välittäjä päättää täysin itsenäisesti osakkaiden hankkimisesta peruuttamattomien ohjeiden perusteella, mukaan lukien hankintojen ajoituksesta, ja soveltuvien hinta- ja määrärajoitusten sekä soveltuvien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden takaisinosto-ohjelman arvioidaan toteutettavan kokonaisuudessaan ja vaikuttavan nettovelkaan ohjelman aikana enintään 50 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on kuitenkin mahdollisuus päättää ohjelma takaisinostoajan aikana, ja tällaisessa tilanteessa se julkaisee asiasta pörssitiedotteen.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 30.3.2023 hallituksen päättämään enintään 45 000 000 Outokummun oman osakkeen takaisinostamisesta, mikä vastaa noin 9,8 % Outokummun kaikista osakkeista.

 

Lisätietoja: 

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

Media: viestintä- ja brändijohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374

Outokummun mediapuhelin 040 351 9840, s-posti media@outokumpu.com