Sisäpiiritieto: Outokumpu tutkii vaihtoehtoja asemansa vahvistamiseksi Yhdysvalloissa osana strategian kolmannen vaiheen valmisteluja

Outokumpu Oyj
Sisäpiiritieto
3.8.2023 klo 8.55

Sisäpiiritieto: Outokumpu tutkii vaihtoehtoja asemansa vahvistamiseksi Yhdysvalloissa osana strategian kolmannen vaiheen valmisteluja

Outokumpu on edennyt hyvin strategiansa toisen vaiheen toteutuksessa, jonka tavoitteena on ollut yhtiön ydintoimintojen vahvistaminen. Samanaikaisesti Outokumpu on alkanut valmistella strategiansa kolmatta vaihetta, joka käynnistyy vuonna 2026 ja edellyttää todennäköisesti uusia investointeja. Tässä strategiavaiheessa yhtiö keskittyy vahvistamaan markkina-asemaansa entisestään ja monipuolistamaan toimintaansa maantieteellisesti. Painopistealueita ovat laajentuminen Amerikoissa, Euroopan kilpailukyky, arvoketjujen integrointi ja vastuullisuusjohtajuus mukaan lukien mahdollinen biokoksi-investointi.

Viime vuosina Outokumpu on parantanut merkittävästi Americas-liiketoiminta-alueen operatiivista toimintaa ja tuloksentekokykyä. Tätä kehitystä ovat tukeneet Yhdysvaltojen lainsäädäntö ja sääntelyn kehittäminen, jotka ovat merkittävästi kannustaneet investoimaan Yhdysvaltoihin. Outokumpu on tyytyväinen liittovaltion, osavaltion ja paikallishallinnon päättäjien toimenpiteisiin, jotka vahvistavat Yhdysvaltojen teräsmarkkinoita epäreilua kansainvälistä kilpailua vastaan, kannustavat investoimaan puhtaaseen teknologiaan, ylläpitävät vakaata ja vahvaa taloutta sekä kannustavat kouluttamaan ja vahvistamaan työvoimaa, joka on Outokummun Yhdysvaltojen toimintojen selkäranka.  

Strategian kolmatta vaihetta valmistellessaan Outokumpu käynnistää esitutkimuksen selvittääkseen vaihtoehtoja laajentaa toimintaansa Yhdysvalloissa. Tarkoituksena on vastata paikallisesti tuotetun, vastuullisen ruostumattoman teräksen kasvavaan kysyntään Yhdysvaltojen vahvassa valmistus- ja puolustusteollisuudessa. Outokumpu pyrkii lisäämään erityisesti nykyistä kylmävalssauskapasiteettia ja tutkii erilaisia vaihtoehtoja kuumavalssaukselle Calvertissa Alabamassa. Jälkimmäisen osalta yksi mahdollinen vaihtoehto on rakentaa oma kuumavalssaamo. Outokummulla on hyvät valmiudet tehdä lopullinen investointipäätös, ja jos päätös tehdään, siitä tiedotetaan erikseen. Kuten Outokumpu on vuosikertomuksissaan kertonut, yhtiöllä on riippuvuuksia tietyistä kriittisistä toimittajista. Tällä hetkellä Outokumpu hankkii kuumavalssauksen Yhdysvalloissa ulkopuoliselta toimijalta sopimuksella, joka on voimassa vuoteen 2036 asti, ellei kumpikaan osapuoli päätä sitä aiemmin 36 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen mahdollisen päättämisen aikaisin voimaanastumispäivä vaaditun irtisanomisajan jälkeen olisi 1.10.2026.

“Olemme vahvistaneet onnistuneesti liiketoimintaamme Yhdysvalloissa viime vuosina, ja kannattavuutemme on parantunut merkittävästi”, sanoo toimitusjohtaja Heikki Malinen. “Toiminnallisten ja kaupallisten parannusten ansiosta sekä vahvan markkinaympäristön ja liittovaltion, osavaltion ja paikallisten päättäjien politiikan tukemana olemme voineet tehdä tasaisesti hyvää tulosta.”

Outokummulla on vahva markkina-asema sen keskeisillä markkinoilla: yhtiö on Euroopan johtava ruostumattoman teräksen tuottaja ja toiseksi suurin Yhdysvaltojen markkinoilla.

“Olemme sitoutuneet Yhdysvaltojen ja koko Pohjois-Amerikan markkinoille pitkäjänteisesti ja tutkimme vaihtoehtoja kapasiteetin lisäämiseksi Calvertin tehtaallamme Alabamassa. Yhdysvaltojen toiseksi suurimpana ruostumattoman teräksen toimittajana tavoitteenamme on löytää paras ratkaisu saavuttaaksemme kaupalliset tavoitteemme Pohjois-Amerikassa”, kertoo Malinen.

Outokummun taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka pysyvät ennallaan.

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

Media: viestintä- ja brändijohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374 tai Outokummun mediapuhelin, puh. 040 351 9840

Outokumpu Oyj