Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018 järjestettiin 22.3.2018 Finlandia-talossa Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja palkkioista.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila, ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Yhtiökokouksen 2018 materiaalit

Yhtiökokouksen pöytäkirja 2018
Varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Ääniluettelo (liite 1)
Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet (liite 2)
Yhtiökokouskutsu (liite 3)
Toimitusjohtajan katsaus (liite 4)
Tilinpäätösasiakirjat (liite 5)
Tilintarkastuskertomus (liite 6)
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle (liite 7)
Hallituksen puheenjohtajan katsaus palkitsemispolitiikkaan (liite 8)
Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle (liite 9)
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018
Kari Jordanin ansioluettelo
Pierre Vareillen ansioluettelo
Varsinaisen yhtiökokouksen esitys
Taloudellinen katsaus 2017
TIlinpäätöstiedote 2017