Varsinainen yhtiökokous 2023

Outokummun varsinainen yhtiökokous järjestettiin torstaina 30.3.2023 Dipolin kongressikeskuksessa Espoossa. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia ja hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä. 
Sivua viimeksi päivitetty: 31.03.2023

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2022 maksetaan perusosinkoa 0,25 euroa ja lisäosinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,35 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta, osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yhtiökokous hyväksyi myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja palkkioista.

 

Tärkeitä päivämääriä

9.2.2023: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistiin.

9.2.2023: Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi klo 12.00.

3.3.2023: Ennakkoäänestys alkoi klo 12.00.

20.3.2023: Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä.

23.3.2023: Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyivät klo 16.00.

30.3.2023: Yhtiökokous klo 13.00.

3.4.2023: Osingonmaksun täsmäytyspäivä.

12.4.2023: Osingonmaksupäivä.

Yhtiökokouksen 2023 materiaalit

Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 pöytäkirja
Pöytäkirjan liite 2: yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
Pöytäkirjan liite 3: yhtiökokouskutsu
Pöytäkirjan liite 4: toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus
Pöytäkirjan liite 5: tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2022
Pöytäkirjan liite 6: tilintarkastuskertomus
Pöytäkirjan liite 7: palkitsemisraportti 2022
Pöytäkirjan liite 8: osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset
Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023
Jyrki Mäki-Kalan ansioluettelo
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Kirje osakkeenomistajille
Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 esitys
Vuosikertomus 2022
Palkitsemisraportti 2022

Varsinaisesta yhtiökokouksesta on seuraavat tallenteet: 

Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan ja talous- ja rahoitusjohtajan katsaus

Ennakkoäänestyslomake
Valtakirjapohja
Yhtiökokouksen tietosuojaseloste