Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää vuosittain yhtiökokous yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.
Sivua viimeksi päivitetty: 03.03.2023

Outokummun hallituksen jäsenille maksetaan korvaus heidän ajastaan, sitoutumisestaan, osaamisestaan ja kokemuksestaan yhtiön tuloskehityksen ja menestyksen edistämiseksi. Maaliskuussa 2022 hallitukseen liittyi uutena jäsenenä Petter Söderström, ja Eeva Sipilä luopui hallituspaikastaan varsinaisen yhtiökokouksen 2022 yhteydessä.

Yleisen markkinatilanteen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella varsinainen yhtiökokous 2022 päätti korottaa hallituksen vuosipalkkioita oheisen taulukon mukaisesti.

vuosi- ja kokouspalkkiot    
  2022  2021 
Asema Vuosipalkkio, euroa Kokouspalkkio, euroa kokoukselta Vuosipalkkio, euroa   Kokouspalkkio, euroa kokoukselta
Hallituksen puheenjohtaja 169 000 600 / 1 200* 163 000  600 / 1 200*
Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 93 500 600 / 1 200* 91 600  600 / 1 200*
Hallituksen jäsenet 72 500 600 / 1 200* 71 100  600 / 1 200*

*) Muussa kuin asuinmaassa pidetty kokous. 

40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa
kokonaan rahana.

Vuosipalkkio maksetaan kerran vuodessa, ja sen lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja osakepalkkio-ohjelmiin eivätkä eläkejärjestelyihin.

Hallituksen palkitseminen ja kokouspalkkiot vuonna 2022
Hallituksen jäsen

Osakeosuus

Käteisosuus Kokouspalkkiot1)  Yhteensä
Kari Jordan, puheenjohtaja   169 000 21 000 190 000
Eeva Sipilä, varapuheenjohtaja yhtiökokoukseen 2022 saakka       4 200 4 200
Kati ter Horst, varapuheenjohtaja  yhtiökokouksesta 2022 alkaen
91 600 22 200 113 800
Heinz Jörg Fuhrmann, jäsen 29 463 43 037 22 200 94 700
Päivi Luostarinen, jäsen  29 463 43 037 19 200 91 700
Petter Söderström, jäsen yhtiökokouksesta 2022 alkaen  29 463 43 037  14 400  86 900
Vesa-Pekka Takala, jäsen   37 996 55 504 19 200 112 700
Pierre Vareille, jäsen 29 463 43 037
27 000 99 500
Julia Woodhouse, jäsen 29 463 43 037 32 2002) 104 700
Yhteensä  185 308 531 292 181 600 898 200

1) Kokouspalkkiot esitetään siltä vuodelta, jolloin ne on maksettu, ja sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.
2) Kokouspalkkiot sisältävät 7 000 euroa kokouspalkkioita vastuullisuustoimikunnan kokouksista.

Hallituksen palkitseminen ja kokouspalkkiot vuonna 2021
Hallituksen jäsen Osakeosuus Käteisosuus Kokouspalkkiot1) Yhteensä
Kari Jordan, puheenjohtaja 66 243 96 757 12 600 175 600
Eeva Sipilä, varapuheenjohtaja 37 226 54 374 12 000 103 600
Heinz Jörg Fuhrmann, jäsen yhtiökokouksesta 2021 alkaen  28 894 42 206 6 600   77 700
Kati ter Horst, jäsen 28 894 42 206 12 600 83 700
Päivi Luostarinen, jäsen yhtiökokouksesta 2021 alkaen 28 894 42 206 8 400  79 500
Vesa-Pekka Takala, jäsen 28 894 42 206
12 000 83 100
Pierre Vareille, jäsen 28 894 42 206 13 800 84 900
Julia Woodhouse, jäsen 28 894
42 206 21 4002) 92 500
Yhteensä 276 832
 404 368
92 400
780 600

1) Kokouspalkkiot esitetään siltä vuodelta, jolloin ne on maksettu, ja sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.
2) Kokouspalkkiot sisältävät 7 000 euroa kokouspalkkioita vastuullisuustoimikunnan kokouksista.

Lue lisää

Lue lisää hallituksen jäsenistä, tehtävistä ja valiokunnista sekä osakeomistuksista

Hallituksen jäsenet
Hallituksen tehtävät ja valiokunnat
Johdon osakeomistukset