Osakepalkkio-ohjelmat

Outokummun hallitus on vahvistanut, että osakepohjaiset kannustinohjelmat ovat osa yhtiön avainhenkilöstön kannustin- ja sitoutusjärjestelmää. Tavoitteet liittyvät sidotun pääoman tuottoon ja päästövähennyksiin.
Sivua viimeksi päivitetty: 05.03.2024

Osakepalkkio-ohjelmien tavoitteena on yhdistää johdon ja osakkeenomistajien intressit ja sitouttaa pitkän aikavälin palkitsemisella sekä vahvistaa arvonluontia osakkeenomistajille ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Outokummun osakepalkkio-ohjelmat tarjoavat avainhenkilöille mahdollisuuden saada kannustimena Outokummun osakkeita, mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle määrittämät ehdot täyttyvät. Outokummun säännölliset osakepalkkio-ohjelmat ovat suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma (Performance Share Plan, PSP) ja rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma (Restricted Share Pool, RSP).

Outokummulla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia optio-ohjelmia. 

Suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma ja rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma 

Suoritepohjainen osakeohjelma (PSP) sisältää ansaintakriteerin ja kussakin ohjelmassa voi olla enintään 150 osallistujaa. Se on osa avainhenkilöiden säännöllistä palkitsemista.

Rajoitettuja osakkeita koskevassa osakepalkkio-ohjelma (RSP) ei ole erityistä ansaintakriteeriä ja ohjelma on suunnattu rajoitetulle henkilömäärälle tilanteisiin kuten avainrekrytointeihin, poikkeukselliseen suoriutumiseen, suuren potentiaalin palkitsemiseen, sitouttamiseen tai muihin erityisiin yksilöllisiin tilanteisiin.

Ansaintakaudet

Yhtiön osakepalkkio-ohjelmissa – suoritepohjaisen osakepalkkio-ohjelmassa ja rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelmassa – on tällä hetkellä käynnissä kaudet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025 sekä vuoden 2024 alusta 2024–2026.  

Suoritepohjaisessa osakepalkkio-ohjelmassa ansaintakriteerit liittyvät pääasiassa yhtiön sidotun pääoman tuottoon ja vuodesta 2022 alkaen hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteeseen. Rajoitettuja osakkeita koskeva osakepalkkio-ohjelma ei ole erityistä ansaintakriteeriä vaan se on suunnattu erilaisiin yksilöllisiin tilanteisiin.

Osakepalkkiot maksetaan aina seuraavana keväänä, mikäli tavoitteet ja/tai työssäoloehdot täyttyvät. Osakepalkkioiden maksun yhteydessä brutto-osakkeista vähennetään asianmukaiset verot, ja jäljellejäävä määrä maksetaan osallistujille Outokummun osakkeina. 

Taulukoissa on käynnissä olevien osakeohjelmien sekä viimeksi päättyneen ansaintakauden osallistujien lukumäärä, brutto-osakkeiden enimmäismäärä ja ansaintakriteerit. 

suoriteperusteiset osakeohjelmat  2021–2023  2022–2024  2023–2025   2024–2026
Osallistujien lukumäärä 98 105  enintään 200  enintään 200  
Luovutettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä (sis. verot) 3 700 000  3 700 000 3 700 000   3 700 000
Ansaintakriteerit Sidotun pääoman absoluuttinen tuotto Sidotun pääoman tuotto (80 %) ja hiilidioksidi-päästöt tuotettua tonnia kohti (20 %)  Sidotun pääoman tuotto (80 %) ja hiilidioksidi-päästöt tuotettua tonnia kohti (20%)  Sidotun pääoman tuotto (80 %) ja hiilidioksidi-päästöt tuotettua tonnia kohti (20%) 
Osakkeiden luovutusvuosi 2024 2025  2026   2027

 

rajoitettuja osakkeita koskevat ohjelmat 20212023  2022–2024 2023–2025  2024–2026
Osallistujien lukumäärä  56  67  Vahvistetaan myöhemmin  Vahvistetaan myöhemmin
Luovutettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä (sis. verot)  250 000 500 000*  250 000  500 000 
Osakkeiden luovutusvuosi  2022, 2023, 2024 2023, 2024, 2025  2024, 2025, 2026  2025, 2026, 2027 

*) Rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman ansaintakaudella 2022–2024 osakkeiden enimmäismäärässä on kertaluonteinen korotus
500 000 osakkeeseen. Tavoitteena on enintään 5–6 valitun avainhenkilön lisäsitouttaminen sellaisissa tehtävissä, joissa sitouttaminen on kriittisintä.  

Omistussuositus

Outokummun johtoryhmän jäsenillä, mukaan lukien toimitusjohtaja on vahva suositus pitää omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita vuoden perusbruttopalkkansa arvon verran. Puolet (ts. 50 %) netto-osakkeista, jotka on saatu suoritepohjaisen osakeohjelman, rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman ja osakeosto-ohjelman perusteella, tulee käyttää edellä mainitun omistusvaatimuksen täyttämiseksi. 

Viimeisimmät osakepalkkiot

Outokumpu Oyj:n hallituksen päätöksen perusteella yhteensä 852 470 Outokummun osaketta verojen jälkeen siirrettiin helmikuussa 2024 osakepalkkioina suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman kauden 2021–2023 osallistujille sekä rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman kausien 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025 piiriin kuuluville henkilöille. Palkkioista kerrottiin aiemmin helmikuussa.

Lisätietoa palkitsemisesta ja palkitsemisjärjestelmistä on julkaistu palkka- ja palkkioselvityksissä