Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Globaalisti toimivana yhtiönä Outokummulla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia paikallisyhteisöissä, toimintamaissamme ja globaalissa yhteisössä. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja suojelemaan jokaisen ihmisoikeuksia, johon toimintamme tai liikesuhteemme voivat vaikuttaa.
Sivua viimeksi päivitetty: 11.06.2024

Outokumpu on johtava vastuullisen ruostumattoman teräksen valmistaja. Työllistämme yli 8000 henkilöä yli 20 maassa ja pääkonttorimme on Helsingissä, Suomessa. Meillä on oma kromikaivos ja ferrokromituotanto Suomessa ja ruostumattoman teräksen tuotantoa Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Oman toimintamme lisäksi hankimme materiaaleja toimitusketjun kautta ja vaikutamme koko ruostumattoman teräksen arvoketjuun. Yrityskansalaisena osallistumme lähiyhteisöjemme taloudelliseen ja sosiaalisen hyvinvointiin ympäri maailmaa. Lisätietoa uusimmassa vastuullisuuskatsauksessa.

Sitoumukset

Outokumpu on sitoutunut toimimaan liiketoiminnassaan rehellisesti. Outokumpu kunnioittaa ja edistää kansainvälisiä ihmisoikeuksia, jotka on määritelty kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa ja ILO:n julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista muun muassa. Ihmisoikeudet otetaan huomioon useissa yhtiön julkisesti saatavilla olevissa dokumenteissa: Outokummun ihmisoikeuspolitiikka, toimintaohje, vastuullisuuspolitiikka, toimittajien toimintaohje ja raaka-ainehankintojen sekä yleisten hankintojen toimittajavaatimukset. Englanninkieliset dokumentit löytyvät täältä.

Hallintorakenne

Toimitusjohtajalla on Outokummun ylin ihmisoikeuksia koskeva valvonta- ja vastuuvelvollisuus. Vastuut jakautuvat yrityksen johtoryhmässä vastuullisuudesta, henkilöstöstä ja viestinnästä vastaavan johtajan kautta vastuullisuusjohtajalle, joka vastaa yritysvastuun riskien hallinnasta ja edelleen ihmisoikeuksista vastaavalle johtajalle. Suuri osa merkittävistä ihmisoikeusriskeistä ja -vaikutuksista liittyy Outokummun hankintoihin, joten ihmisoikeuksiin liittyviä vastuualueita on myös konsernin talousjohtajalla ja edelleen toimitusketjun vastuullisuudesta vastaavalla johtajalla. Konsernin vastuullisuus- ja hankintatiimit tekevät aktiivisesti yhteistyötä ihmisoikeustyön kehittämiseksi tasapainoisella tavalla. 

Keskeiset ihmisoikeuskysymykset

Vuonna 2021 toteutimme työpajoja sisäisten sidosryhmien kanssa tunnistaaksemme merkittävimmät ihmisoikeusriskit. Mukana oli sekä ylintä johtoa että operatiivista henkilöstöä. Työpajoja ohjasivat ja dokumentoivat Deloitten ulkopuoliset asiantuntijat. Lisäksi Finnwatchin raportti Outokummun ihmisoikeusarvioinnista sekä tavarantoimittajan ja asianomaisen alkuperäisyhteisön näkemykset huomioitiin tunnistaessamme keskeisimpiä ihmisoikeuskysymyksiämme.Tunnistetut ihmisoikeusriskit arvioitiin niiden laajuuden, ulottuvuuden ja korjattavuuden perusteella. Lopullinen riskiarvio sisälsi sekä prosessin puutteita että ihmisoikeusriskejä. Alla olevassa taulukossa tunnistetut keskeisimmät ihmisoikeuskysymykset. Uusi arvio tehdään vuonna 2024.

 Outokumpu Salient issues matrix FI

Sidosryhmien sitouttaminen

Sidosryhmien osallistaminen on keskeinen osa ihmisoikeustyötämme. Käymme jatkuvaa keskustelua sidosryhmiemme kanssa ymmärtääksemme, mitä he odottavat meiltä. Teemme säännöllisesti olennaisuusanalyyseja pysyäksemme ajan tasalla sidosryhmiemme odotuksista. 

Outokummun tuotantoyksiköt sijaitsevat usein melko pienissä kaupungeissa, joten olemme usein lähiyhteisöjen merkittävä jäsen ja monissa tapauksissa myös yksi alueen harvoista isommista yksityisen sektorin työnantajista. Tunnistamme, että päätöksillämme voi olla 
valtava vaikutus lähiyhteisöihin, henkilöstöömme ja  palveluntarjoajiin. Toimipaikkamme keskustelevat säännöllisesti lähialueiden  edustajien kanssa työllisyydestä ja työpaikoista, ympäristöstä, energiasta ja sponsorointiin liittyvistä asioista. Meillä on jatkuvasti käynnissä yhteistyötä myös paikallisten koulujen ja yliopistojen, kansalaisjärjestöjen, toimipaikkojemme lähinaapureiden ja muiden yritysten kanssa.

Kansalaisjärjestöt ovat Outokummulle tärkeä sidosryhmä: ne antavat meille ulkopuolisia näkemyksiä odotuksista Outokummun kaltaisille isoille yrityksille ja vaikutuksistamme luontoon ja yhteiskuntaan. Mitä tulee toimitusketjuumme, haluamme tehdä yhteistyötä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa liittyen toimittajiemme toimipisteisiin ja kuulla myös heidän ääntään. Näitä ovat yhteisöt, kansalaisjärjestöt, instituutit, toimittajat ja kaikki muut, joihin tavarantoimittajan toiminta saattaa vaikuttaa.

Huolista ilmoittaminen

Outokumpu rohkaisee kaikkia yhtiön työntekijöitä sekä sidosryhmiä raportoimaan mahdollisista ja toteutuneista ihmisoikeusloukkauksista meille, vaikka me emme olisikaan aiheuttaneet tai vaikuttaneet loukkauksiin, jos toimintamme, tuotteemme tai palvelumme liittyvät niihin. Kaikki sidosryhmät sekä yhtiön sisällä että sen ulkopuolella voivat kertoa huolistaan Outokummulle monella eri tavalla esimerkiksi SpeakUp-raportointikanavan kautta.

SpeakUp on ulkopuolinen kanava, jossa voi ilmoittaa Outokummun toimintaohjeen rikkomuksista tai muista väärinkäytöksistä. Tämä voidaan tehdä luottamuksellisesti ja nimettömästi, jos paikalliset lait ja määräykset sen sallivat. Kanava on saatavilla verkkosivuillamme ja sitä voidaan käyttää useilla eri kielillä. Yhtiön vastuullisuusjohtajaan ja ihmisoikeuksista ja toimitusketjun vastuullisuudesta vastaavaan johtajaan voi olla myös suoraan yhteydessä.

Ihmisoikeuspolitiikat ja -raportit

Human Rights Policy
Code of Conduct
Corporate Responsibility Policy
Supplier Code of Conduct
Outokumpu Human Rights Due Diligence Report 2022a
Outokumpu Human Rights Due Diligence Report 2022
Modern Slavery Statement 2022
Modern Slavery Statement 2021