Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä, mikä tarkoittaa myös vastuullista toimitusketjua.
Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet, ja suhtaudumme kritiikkiin vakavasti. Tämän vuoksi olemme käynnistäneet hankkeen, joka keskittyy raaka-aineiden vastuulliseen hankintaan. Hanketta johtaa uusi raaka-ainetoimittajien vastuullisuudesta vastaava päällikkömme Hannah Stratmann:

”Visiomme olla asiakkaan ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä tarkoittaa sitä, että meidän on hallinnoitava vastuullisuutta koko arvoketjun pituudelta. Toimittajien sitouttaminen ja yhteistyö heidän kanssaan on olennaisen tärkeää, jotta voimme edistää kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti”, Hannah Stratmann kertoo.

Vastuullisen hankinnan hankkeemme yhdistyy seuraavaan kahteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, joihin keskitymme tällä hetkellä:

 

 

 

 

 

Ilmastotekoja = toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Outokumpu on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden mukaisesti rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen ja saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi meidän tulee säilyttää korkea kierrätysasteemme, ottaa toimittajiemme hiilidioksidipäästöt huomioon ja työstää innovaatioita eri toimialoilla löytääksemme uusia tapoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Yhteistyö ja kumppanuudet

Tuoreen vastuullisuuden olennaisuusanalyysimme mukaan toimitusketjun hallinta on yksi olennaisimmista aiheista meille outokumpulaisille. Tämän asiakokonaisuuden alle yhdistämme useita toimia, joilla kaikilla on sama tavoite: luoda läpinäkyvä ja vastuullinen toimitusketju tuntemiemme ja korkeat standardimme täyttävien kumppanien kanssa.

Varmistamme, että vastuullisuus on olennainen osa toimittajahallintaamme ja että kaikki toimittajamme kunnioittavat ihmisoikeuksia ja ympäristöä. Tähän sisältyvät esimerkiksi vastuullisuustarkastukset ja ihmisoikeuksien due diligence ‑arvioinnit uusien toimittajien käyttöönottovaiheessa. Pyydämme myös kaikkia toimittajiamme noudattamaan Outokummun toimittajia koskevia vaatimuksia ja uutta raaka-ainetoimittajia koskevaa liitettä.

Lisäksi olemme nyt aloittaneet yhteistyön toimitusketjujen vastuullisuutta kansainvälisesti arvioivan EcoVadis-alustan kanssa, jotta voimme arvioida raaka-ainetoimittajiemme vastuullisuustyötä säännöllisesti. Arviointien tulokset otetaan huomioon hankinnan tehokkuuden, laadun, logistiikan ja teknologian lisäksi. Ne huomioidaan myös toimittajien tarkastusten suunnittelussa – matkustusrajoitusten höllentämisen myötä olemme jatkamassa taas tarkastuksiamme.

”Vastuullisuuden merkitys liiketoiminnassamme kasvaa, joten me toivomme, että toimittajien sitoutuminen vastuullisuusasioihin lisääntyy. EcoVadisin alustan avulla voimme arvioida toimittajiemme vastuullisuustyötä läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti, mikä auttaa meitä vastuullisuusmatkallamme”, Hannah Stratmann sanoo.