Outokumpu kartoittaa säännöllisesti sidosryhmiensä näkemyksiä siitä, mitkä ovat olennaisimmat aiheet vastuullisuudessa.

Viimeisin olennaisuusanalyysi tehtiin vuonna 2021, jotta voimme entistä paremmin keskittyä sidosryhmiemme ja toimintamme kannalta tärkeimpiin vastuullisuuden aiheisiin. Analyysi ohjaa myös vastuullisuusraportointiamme olennaisissa aiheissa. Analyysi pohjautuu kaksinkertaiseen olennaisuuteen (double materiality).

Olennaisuusanalyysin perustaksi kolmas osapuoli teki laajan tutkimuksen terästeollisuuden nousevista trendeistä ja vertasi niitä Outokummun pääkilpailijoille, asiakkaille ja toimittajille tärkeisiin aiheisiin. Tätä analyysia täydennettiin yleiskatsauksella olennaisista aiheista, joita on käsitelty globaaleissa vastuullisuuden viitekehyksissä. Lisäksi haastateltiin asiakkaita, tavarantoimittajia ja muita kumppaneita syvällisemmän käsityksen saamiseksi.

Olennaiset aiheet sisältävät sekä yrityksen strategiaan liittyvät että sidosryhmien huolenaiheita heijastavat aiheet. Aiheet ovat olennaisia, kun niillä on kyky vaikuttaa Outokummun toiminnan tulokseen ja yhtiöllä on kyky hallita ja vaikuttaa aiheeseen. Olennaisuusmatriisin laajuus on ei-taloudellinen.

Päivitetyn olennaisuusanalysiin perusteella olennaisimmat aiheet on päivitetty myös vasten YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG). Lisätietoja SDG-tavoitteistamme.

Read more

GRI Index