Laborantin työpanosta tarvitaan prosessin häiriöttömän ohjauksen varmistamiseksi ja lopullisen tuotteen vaatimustenmukaisuuden toteamiseksi.

Outokumpu employee Laboratorioihin työllistyvät laboratorioalan tai soveltuvan tekniikan/luonnontieteen alan opiskelijat tai vasta valmistuneet.


Tornion tehtaiden laboratoriot
vastaavat ferrokromitehtaan, terässulattolinjojen ja kylmävalssaamon prosessinohjausanalytiikasta, raaka- ja tarveaineanalytiikasta, lopputuotteen testaamisesta sekä ympäristöanalytiikasta.

Spektrometrilaboratoriossa analysoidaan terässulaton ja ferrokromitehtaan prosessinohjausnäytteitä 5 vuorossa 24/7. Terässulattolinjojen prosessien ohjausanalyysit tehdään pääosin käyttäen automaattista teräsnäytteiden analysointijärjestelmää. Lisäksi analysoidaan raaka-aineita ja kylmävalssaamon tuotevarmistusnäytteitä.

Kemian analytiikan laboratoriossa analysoidaan tuotanto-osastojen näytteitä ja ympäristötarkkailunäytteitä. Tuotanto-osastoja laboratorio palvelee monipuolisesti analysoimalla niin raaka-aineita, tuotteita kuin prosessinohjausnäytteitäkin. Ympäristönäytteiden analytiikka kattaa kaiken tyyppiset vesinäytteet, jätteet ja sivutuotteet sekä vesinäytteenoton.

Laadunvalvontalaboratoriossa testataan laadunvalvontanäytteistä muun muassa mekaanisia ja korroosio-ominaisuuksia ainestodistusta varten. Lisäksi tehdään paljon testausta tutkimusta ja asiakaspalvelua varten.

 

Kemin kaivoksen laboratoriossa tehtäviin kuuluu rikastamon prosessinäytteiden ja kaivoksen kairasydännäytteiden näytteenvalmistus sekä analysointi. Tehtäviin kuuluu myös näytteenvalmistuslaitteiden ylläpito. Työ on vuorotyötä.


 

Tutustu lisää 

Lue lisää toimipaikoistamme, avoimista työtehtävistä ja työskentelystä Outokummulla.