Prosessityöntekijät työskentelevät tuotannon kaikissa vaiheissa teräksen pakkaamiseen ja lähettämiseen saakka. 

Outokummun Kemin kaivos ja Tornion tehtaat muodostavat maailman integroiduimman ruostumattoman teräksen valmistuksen tuotantoketjun. 

Tuotannon prosessitehtävät vaihtelevat osaston ja toimenkuvan mukaan. Erilaisia tehtäviä on lähes yhtä monta kuin tekijöitäkin. 

Outokumpu employee

Prosessityöntekijän työtehtäviin kuuluu tuotantolinjojen monipuoliset työtehtävät eri prosessivaiheissa. Tuotantolinjamme ovat pitkälle automatisoituja, joten työ voi olla prosessien ohjaus- ja valvontatyötä. Kuitenkin osa työtehtävistä on kentällä tapahtuvaa työtä ja käyttäjäkunnossapitoa. Tehtäviä on myös erilaisten työkoneiden ja nostureiden parissa. 

Työtehtävät ovat pääsääntöisesti vuorotyötä, ja tehtävät voivat olla hyvin itsenäisiä tai tiimin osana tehtäviä töitä. 

Tutustu lisää 

Lue lisää toimipaikoistamme, avoimista työtehtävistä ja työskentelystä Outokummulla.