Kierrätys, uusiutuvat materiaalit ja johtava asema – mitä olemme oppineet?

Max Menzel, Head of Sustainability & Technical Customer Service


Ruostumattomaan teräkseen liittyy asioita, joita monikaan ei tiedä – esimerkiksi se, että korroosion kesto perustuu ruostumattoman teräksen kykyyn korjata itse itseään tai että ruostumaton teräs on erittäin suosittu materiaali taideteoksissa. Moni olettaa esimerkiksi, että ruostumatonta terästä käytetään keittiölaitteissa sen ulkonäön vuoksi, vaikka oikeasti syyt liittyvät hygieniaan ja lämmön johtamisen ominaisuuksiin. Suurimmat väärinkäsitykset kohdistuvat kuitenkin ruostumattomaan teräkseen ja ympäristöön.

Teräksen tuotantoa sen kaikissa olomuodoissa pidetään usein likaisena, saastuttavana ja kestämättömänä, ja sen ajatellaan käyttävän paljon hiiltä ja tuottavan paljon jätettä. On pakko myöntää, että teräksen historiassa perinteiset tuotantomenetelmät ovat sellaisia monesti olleetkin. Tänä päivänä niin ei kuitenkaan ole pakko olla. Teollisuuden tärkeimmät toimijat ovat hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja kiertotalouden edelläkävijöitä. Outokumpu on yksi heistä.

Mutta voiko teräksen tuottaja aidosti olla vastuullisuusjohtaja?

Kierrätys ja kiertotalous ovat liiketoimintamme ydin

YK, Maailman talousfoorumi, EU ja monet muut ovat yhtä mieltä siitä, että ihmiskunnan terveen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden varmistamiseksi perustavanlaatuinen siirtymä kohti kiertotaloutta on välttämätön. Tästä on vallinnut yhteisymmärrys jo jonkin aikaa, mutta silti monet yritykset tulevat jälkijunassa. Outokumpu on kuitenkin näyttänyt tietä.

Maailmanlaajuisesti moni ruostumattoman teräksen tuottaja käyttää tuotannossaan suuria määriä neitseellisiä materiaaleja, kun taas Euroopassa tuottajat käyttävät pääasiassa kierrätysterästä – Outokumpu joukon kärjessä. Hallinnoimme kaikkia tuotannon materiaalivirtoja mahdollisimman tarkasti estääksemme tarpeetonta jätteen syntyä, ja teemme parhaamme kierrättääksemme ja käyttääksemme uudelleen sivutuotteita. Torniossa sijaitseva ruostumattoman teräksen tehtaamme on itse asiassa Euroopan suurin kierrätyslaitos, jossa kierrätämme tuhansia tonneja kierrätysterästä joka vuosi. Käytännössä se tarkoittaa, että ruostumattoman teräksemme kierrätyssisältö on keskimäärin yli 90 %. Viime vuonna sen osuus oli kaikkien aikojen suurin – 94 %.

Etsimme myös aktiivisesti yhteistyökumppaneita kiihdyttääksemme kiertotaloutta. Esimerkiksi metsäteollisuudessa syntyy merkittävästi uusiutuvaa, biopohjaista jätettä. Joitakin näitä sivutuotteita voidaan hyödyntää ruostumattoman teräksen valmistuksessa. Näin sivutuotteet saadaan hyötykäyttöön, ja vähennämme samalla neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Tavoitteenamme on myös aktivoida kuluttajia kiertotalouden kiihdyttämiseksi – varmistamalla,, että kaikki hyvä säilyy arvoketjussa.

Torniossa sijaitseva ruostumattoman teräksen tehtaamme on itse asiassa Euroopan suurin kierrätyslaitos, jossa kierrätämme tuhansia tonneja kierrätysterästä joka vuosi.


Jos kaikki ruostumaton teräs valmistettaisiin kuten Circle Green, maailman hiilidioksidipäästöt vähenisivät 250 miljoonalla tonnilla – joka vuosi

Outokumpu suhtautuu optimistisesti ja intohimoisesti kiertotalouteen. Sen taustalla on osittain se, että ruostumaton teräs on materiaalina paitsi erittäin kestävää myös 100-prosenttisesti kierrätettävää. Sen ominaisuuksien vuoksi sitä käytetään lukuisissa erilaisissa käyttökohteissa: ruostumaton teräs on materiaali, jolle yhteiskunnat rakentuvat – ja sitä voidaan käyttää loputtomiin. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet kestävät jopa sata vuotta siinä, missä muita materiaaleja kuten hiiliterästä tulee korvata 10–15 vuoden välein. Todellinen haaste piilee siinä, miten tuotantoon ja toimitusketjuun voidaan tehdään sellaisia muutoksia, jotka materiaalin lisäksi varmistavat koko arvoketjun kestävyyden.

Kaikki nämä tekijät – kierrätys, kiertotalouden lisääminen mutta myös toimitusketjujen vaikutusten hallinta – tähtäävät yhteen kriittiseen tavoitteeseen kestävässä kehityksessä: päästöjen vähentämiseen. Hyödyntämällä strategisesti toimitusketjun ja jakelun mahdollisuuksia voimme painaa hiilijalanjäljen mahdollisimman pieneksi kaikilla soveltamisaloilla. Vuonna 2022 toimme markkinoille uuden tuotelinjan, Circle Greenin, jonka hiili-intensiteetti on jopa 92 % pienempi verrattuna teollisuudenalan globaaliin keskiarvoon. Samalla kaikkien Outokummun tuotteiden hiilijalanjälki on 70 % teollisuudenalan globaalia keskiarvoa pienempi.

Mitä onnistuneelta liiketoiminnalta nykyään vaaditaan?

Puhumme usein kierrätyksestä ja kiertotaloudesta, koska ne ovat tuotteidemme ja liiketoimintamme pohja ja perusta. Vastuullisuudessa toimenpiteemme ovat kuitenkin paljon laajempia. Vastuullinen hankinta, energiatehokkuus, vedenkäyttö, työterveys ja -turvallisuus, monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä henkilöstön jatkuva kehittäminen ovat tärkeimpiä tavoitteitamme, ja olemme liittäneet vastuullisuuden osaksi kaikkea päätöksentekoa. Olemme mukana erilaisissa aloitteissa ja osallistumme pienten ja suurien, paikallisten ja globaalien, organisaatioiden toimintaan ymmärtääksemme ja hallitaksemme paremmin sitä vaikutusta, joka meillä on maailmassa – koska uskomme, että sitä vaaditaan, mikäli haluaa menestyä liiketoiminnassa tänä päivänä.

Haluamme muuttaa monia käsityksiä teollisuudesta (erityisesti sen, että teollisuus ei voi olla kestävää) mutta haluamme myös, että vastuullisuustarinamme inspiroi teollisuuksien ja alueiden rajojen yli. Siksi haluamme kertoa mahdollisimman monelle yritykselle niin lähellä kuin kaukanakin ne kolme asiaa, jotka kokemus on meille opettanut:

1. Kiertotalous perustuu kumppanuuksiin ja yhteistyöhön

Kiertotalous ei ole aina se helpoin vaihtoehto. Monissa tapauksissa siihen voidaan päästä vain innovaatioiden ja kumppanuuksien avulla, ja joidenkin yritysten kohdalla jopa kiertotalousmenetelmien tai -prosessien mahdollisuuksien tunnistaminen voi vaatia laajaa tutkimustyötä. Siitä huolimatta kiertotalous on yksi suoraviivaisimmista ja ilmeisimmistä keinoista vastuullisten toimitusketjujen vahvistamiseksi. Kierrätyksen lisääminen ja muut kiertotalouden menetelmät parantavat materiaalitehokuutta ja pienentävät ympäristövaikutuksia, ja usein samalla myös päästöt vähenevät.

Kiertotalous käsittää luonnollisesti koko arvoketjun, jotta varmistetaan, että elinkaarensa päätteeksi tuotteet palaavat takaisin alkuun. Tarvitaan uusia toimintatapoja, uusia kumppaneita ja yhteisiä arvoja, jotta hyödyistä saadaan kaikki irti. Kokemuksemme mukaan yksi yritys ei voi tehdä paljoakaan tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta yhteistyön avulla Outokumpu on jo tänä päivänä lähellä todellista kiertotaloutta.

2. Mikään ei ole liikaa, ja pienetkin teot merkitsevät

Kello käy, ja meidän on toimittava nopeammin, mikäli haluamme varmistaa, että planeetallamme on tulevaisuus. Siksi vastuullisuudessa mikään ei ole liikaa. Outokumpu on koetellut rajoja voidakseen tarjota markkinoille kestävän teräksen, jota ei pidetty mahdollisena. Circle Green muuttaa täysin mahdollisuuden välttää hiilidioksidipäästöt ruostumattoman teräksen tuotannossa. Se on valtava askel, jonka myötä Outokumpu on edelläkävijä ja kiistämättä vastuullisen ruostumattoman teräksen johtaja. Samalla tällaiset asiat ovat mahdollisia vain, jos teemme pitkäjänteisesti erilaisia pieniä tekoja taustalla parantaaksemme kaikkien prosessiemme vastuullisuutta. Ei ole tärkeää, mistä lähtee liikkeelle, mutta nyt on oikea aika aloittaa liiketoiminnan muutos kohti kestävää tulevaisuutta.

3. Kierrätys ei ole ainoa keino

Kiertotalouteen ja kierrätykseen keskittyminen ei tarkoita sitä, että voimme kokonaan unohtaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen silloin, kun kierrätys ei ole vaihtoehto. Ei ole mahdollista päästä 100-prosenttiseen kierrätyssisältöön ruostumattomassa teräksessä, koska kysyntä kasvaa koko ajan. Siksi keskitymme myös muihin kuin kierrätysmateriaaleihin kuten nikkeliin ja kromiin niiden päästöjen vähentämiseksi. Meidän on seurattava ja valvottava toimittajiemme ja toisaalta pienettävä oman ferrokromituotantomme päästöjä.

Outokumpu on koetellut rajoja voidakseen tarjota markkinoille kestävän teräksen, jota ei pidetty mahdollisena. Outokumpu Circle Green muuttaa täysin mahdollisuuden välttää hiilidioksidipäästöt ruostumattoman teräksen tuotannossa.

— — —

Voiko teräksen tuottaja olla vastuullisuusjohtaja? Emme pelkästään usko niin vaan tiedämme sen olevan mahdollista. Toivomme, että yhdessä kumppaniemme kanssa voimme olla kärjessä johtamassa koko teollisuuden alan kestävää muutosta.

Lue lisää

Vastuullisuus Outokummussa
Kiertotalous
Outokumpu Circle Green