Blogi - Kestävä kehitys

Miten energiaintensiivinen teollisuus tukee vihreää siirtymää? 

tammi 26, 2023

Kirjoittajat:

Juha Erkkilä

VP – Group Sustainability, Excellence & Reliability

Euroopan energiakriisin jatkuessa yritykset ja kuluttajat pohtivat, miten säästää sähköä ja parantaa energiatehokkuutta. Outokumpu on tällä hetkellä Suomen suurin sähkönkäyttäjä, joten energiatehokkuuden parantaminen on meille tärkeää. Käyn tässä blogissa läpi sekä sitä, mitä olemme yrityksenä tehneet säästääksemme energiaa jo ennen kriisiä – ja mitä voimme vielä tehdä, jotta vihreä siirtymä on mahdollinen?

Vähähiilistä terästä kiertotalouden ytimestä

Outokummun ruostumaton teräs mahdollistaa kestävät ratkaisut arkemme helpottamiseksi. Sitä käytetään niin kaupunkien infrastruktuurien rakentamiseen kuin kotiemme jokapäiväisissä käyttöesineissä veitsistä ja kattiloista pesukoneisiin. Se on ominaisuuksiltaan kestävää, pitkäikäistä ja elinkaarensa lopussa 100 % kierrätettävää.

Outokummun ruostumaton teräs on myös alan vähäpäästöisintä. Tuottamallamme terästonnilla on noin 70 % pienempi hiilijalanjälki kuin globaalilla keskivertoteräksellä.

Tuotantomme perustuu kiertotalouteen – yli 90 % käyttämästämme raaka-aineesta on kierrätettyä. Tuotantoprosessissamme käytämme kierrätysmetallin sulattamiseen ja kuumentamiseen valokaariteknologiaa päästöjen minimoimiseksi, mutta samalla se kuitenkin kuluttaa runsaasti sähköä. Tämän takia energiatehokkuus ja sen jatkuva parantaminen on ollut meille osa jokapäiväistä toimintaamme jo vuosia.

Yli 90 % käyttämästämme raaka-aineesta on kierrätettyä.

Rohkeat tavoitteet ja projektit ohjaavat kehitystä

Euroopan energiakriisi on mullistanut toimintaympäristöämme. Epävarmuuden hillitsemiseksi päätimme marraskuussa ryhtyä välittömiin toimiin oman energiatehokkuutemme parantamiseksi. Päätimme priorisoida energiatehokkuutta parantavia investointeja ja kasvattaa energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä pääomamenoja yhteensä 40 miljoonalla eurolla vuosina 2023 ja 2024.

Tavoitteenamme on vuoden 2024 loppuun mennessä parantaa energiatehokkuutta koko konsernin laajuisesti kahdeksalla prosentilla verrattuna vuoden 2022 tammi–syyskuun tasoon. Tämä tarkoittaa noin 600 000 MWh:n energiansäästöä, mikä vastaa 15 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta.

Ensimmäiset projektit on nyt hyväksytty, ja niiden odotetaan lähtevän käyntiin vuoden 2023 alussa. Projekteihin on investoitu jo ensimmäiset miljoonat eurot, ja energiaa tulee näissä hankkeissa säästymään arviolta 42 GWh. Määrä vastaa seitsemää prosenttia kokonaissäästötavoitteesta.

Ensimmäiset hyväksytyt projektit tähtäävät muun muassa tehdasuunien energiatehokkuuden parantamiseen, palamisprosessin kehittämiseen sekä käytössä olevan teknologian päivittämiseen energiatehokkaampiin malleihin. Käynnissä on myös monia jatkuvan parantamisen projekteja, jotka eivät vaadi suuria investointeja, mutta joiden avulla voidaan säästää merkittävästi energiaa.

Olisimme jatkaneet energiatehokkuuden kunnianhimoista parantamista ilman Euroopan energiakriisiäkin, mutta tilanne antoi meille sysäyksen kiihdyttää tavoitteitamme. Tiukemmat energiatehokkuustoimet tukevat myös haastavia ilmastotavoitteitamme: olemme sitoutuneet tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin pitääksemme ilmastonlämpenemisen 1,5 asteessa.

Pyrimme jokaisella päätöksellämme pääsemään askeleen lähemmäs kestävämpää maailmaa.

Sähköistämistuki tukee kestävää kehitystä ja kilpailukykyä

Tilanne energiamarkkinoilla koskettaa meitä jokaista tavalla tai toisella, ja yritysten toimenpiteillä on todellista merkitystä energiakriisin keskellä. Yrityksillä ja päättäjillä on merkittävä rooli energiatehokkuuden varmistamisessa ja sen vaikutuksessa niin päästöihin kuin kilpailukykyyn. Esimerkiksi sähköistämistuen avulla vähennetään hiilivuotoa ja varmistetaan, että Outokummulla ja muilla energiaintensiivisillä yrityksillä on jatkossakin edellytykset investoida energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin tuotantoprosesseihin.

Monet EU-maat ovat toteuttaneet sähköistämisen tuen EU:n suositusten mukaisesti. Nykyinen Suomessa käytössä oleva sähköistämistuki kattaa kuitenkin vain murto-osan päästökaupan lisäkustannuksesta sähkön hintaan ja on moninkertaisesti EU:n suositusta pienempi.

Sähköistämistuki on keskeinen osa päästökauppajärjestelmää, sillä se estää hiilivuotoa esimerkiksi Aasian maihin, joissa ruostumattoman teräksen tuotannon päästöt voivat olla yli viisinkertaisia suomalaiseen tuotantoon verrattuna. EU:n suositustason mukaisella sähköistämisen tuella taattaisiin globaalien CO2-päästöjen pieneneminen, uusien kestävämpien investointien syntyminen sekä suomalaisen teollisuuden työpaikkojen säilyminen.

Energiatehokkuus, kilpailukyky ja päästöjen pienentäminen kulkevat käsi kädessä. Pyrimme jokaisella päätöksellämme pääsemään askeleen lähemmäs kestävämpää maailmaa.

Käytämme tuotannossamme valokaariteknologiaa päästöjen minimoimiseksi.

Muut blogikirjoitukset kirjoittajan mukaan Juha Erkkilä

Juha Erkkilä

touko 24, 2023

Kestävä kehitys - Blogi - Circular economy

Why must we act to strengthen the circular economy?

Juha Erkkilä shares key expectations for the upcoming World Circular Economy Forum.

Lue lisää

Muut blogikirjoitukset kategorian mukaan Blogi

Dennis Pieper

maalis 26, 2024

Blogi - Digitalization

Outokumpu Connect – how our Customers judge our Portal so far and which developments are planned next

Dennis Pieper reviews how the customer judge Outokumpu Connect so far

Lue lisää

Jörg Müller

loka 18, 2023

Blogi - Digitalization

Outokumpu Connect – our whole European coil service center portfolio is now online

Jörg Müller goes through all the benefits our customer portal Outokumpu Connect has to offer.

Lue lisää

Juha Erkkilä

touko 24, 2023

Kestävä kehitys - Blogi - Circular economy

Why must we act to strengthen the circular economy?

Juha Erkkilä shares key expectations for the upcoming World Circular Economy Forum.

Lue lisää