Turvallisuus on keskeinen asia kaikessa toiminnassamme ja uskommekin, että kaikki tapaturmat ja onnettomuudet voidaan ehkäistä. Tälle sivulle on koottu Kemin ja Tornion turvallisuuskoulutukset, tietoa kulkuluvista sekä keskeisimmät turvallisuus- ja ympäristöohjeet.

Linjaorganisaation tukena tehtaillamme on turvallisuusorganisaatio, joihin kuuluu erityisasiantuntijoita useilta eri alueilta: työsuojelu, palo- ja pelastustoiminta, ympäristösuojelu, säteilysuojelu, kemikaaliturvallisuus, työhygienia ja työterveyshuolto. Turvallisuuteen panostetaan tuotannon jokaisessa vaiheessa alkaen investointien suunnittelusta uusien henkilöiden palkkaukseen. Jokainen uusi henkilö perehdytetään heti taloon tultuaan kirjallisen perehdyttämisohjelman mukaan työhönsä sekä laitoksen turvallisuusasioihin.

Pyrimme jatkuvasti lisäämään henkilöstömme tietämystä ja vastuuntuntoa turvallisuusasioissa. Varmistamme työntekijöidemme turvallisuustietämyksen säännöllisillä koulutuksilla ja opastuksilla. Tehtaillamme toteutetaan säännöllisiä turvallisuuskierroksia, joiden tarkoituksena on kiinnittää entistä enemmän huomiota henkilöiden turvalliseen käyttäytymiseen.

Seuraamme suoriutumista vuosittain määritetyillä mittareilla. Kaikkien työtapaturmien taajuus (Total Recordable Injury Frequency Rate eli TRIFR) kertoo, kuinka monta työtapaturmaa on tapahtunut miljoonaa työtuntia kohden. TRIFR-lukumme oli vuonna 2021 2,0. Tavoitteemme vuodelle 2022 oli alle 2,0.

 

Turvallisuuskoulutukset

Tornion tehtaat

Alla olevan koulutuksen suorittavat kaikki Tornion tehtaille työskentelemään tulevat.

  1. Lue Outokumpu Tornion tehtaiden turvallisuus- ja ympäristökoulutusmateriaali
  2. Suorita Tornion tehtaiden ympäristö- turvallisuuskoulutuksen tentti täällä

Tornion kuumavalssaamo

Alla olevan koulutuksen suorittavat kaikki Tornion kuumavalssaamolle työskentelemään tulevat.

  1. Lue Tornion kuumavalssaamon Yleiset turvallisuusohjeet -materiaali
  2. Suorita Tornion kuumavalssaamon Yleiset turvallisuusohjeet -tentti täällä

Tornion satama, Röyttä

Alla olevan koulutuksen suorittavat kaikki Tornion satamaan Röyttään työskentelemään tulevat.

  1. Lue Tornion sataman turvallisuuskoulutusmateriaali.
  2. Suorita Tornion satama turvallisuuskoulutuksen tentti täällä.

Kemin kaivos

Alla olevan koulutuksen suorittavat kaikki kaivosalueelle (maan päälle tai maan alle) työskentelemään tulevat.

  1. Lue Outokumpu Kemin kaivosalueen turvallisuus- ja ympristökoulutusmateriaali
  2. Suorita Kemin kaivosalueen turvallisuus- ja ympäristökoulutuksen tentti täällä

Mikäli tulet työskentelemään maanalaiseen kaivokseen, yllä olevan koulutuksen ja tentin lisäksi:

  1. Lue Outokumpu Kemi maanalaisen kaivoksen turvallisuusperehdytys
  2. Suorita Kemin maanalaisen kaivoksen turvallisuusperehdytyksen tentti täällä

Tenttilinkit toimivat parhaiten Internet Explorer -selaimella.

 

Kulkuluvat ja turvallisuusohjeet

Kulkulupahakemuspohjat ohjeineen sekä keskeisimmät turvallisuus- ja ympäristöohjeet ovat saatavilla alla. Ohjeita on noudatettava Outokummun alueilla työskenneltäessä.