Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 6.4.2016 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2015 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja palkkioista.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila, ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen. 

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2015. 

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. 

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenmäärä on yhteensä yhdeksän (9). Toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen Markus Akermannin, Roberto Gualdonin, Stig Gustavsonin, Heikki Malisen, Saila Miettinen-Lähteen, Elisabeth Nilssonin, Jorma Ollilan ja Olli Vaartimon. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kati ter Horst. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Ollilan ja varapuheenjohtajaksi Olli Vaartimon.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat: vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille jäsenille 60 000 euroa. Kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista, on 600 euroa/kokous Suomessa ja 1 200 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille.

Kaikki yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen 2016 materiaalit

Yhtiökokouksen pöytäkirja 2016
Osallistujatilasto (liite 1)
Hallintarekisteröityjen äänestysohjeet 2016 (liite 2)
Yhtiökokouskutsu 2016 (liite 3)
Toimitusjohtajan katsaus 2016 (liite 4)
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 (liite 5)
Tilintarkastuskertomus (liite 6)
Hallituksen esitys voitonjaosta 2016 (liite 7)
Nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016 (liite 8)
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouskutsu 2016
Nimitystoimikunnan ehdotus vuoden 2016 yhtiökokoukselle
Kati ter Horstin ansioluettelo
Toimitusjohtajan katsaus 2016
Vuosikertomus 2015
Tilinpäätöstiedote 2015